11-06-2014Hvem har bidraget til at forny turismeerhvervet i det forløbne år, og hvem har formået at skabe værditilvækst og flere arbejdspladser? Region Midtjylland efterlyser kandidater til TurismeVÆKSTprisen, der uddeles 4. november.


De største succeser og de bedste ideer inden for turismeerhvervet skal frem i lyset, så de kan inspirere andre. Det er hensigten med
Region Midtjyllands TurismeVÆKSTpris, som til efteråret uddeles for tredje gang.
Frem til 4. september har alle mulighed for at indstille kandidater til prisen. For at komme i betragtning skal de kunne dokumentere øget omsætning og gerne have skabt nye arbejdspladser. De kan også have inddraget nye arbejdsområder eller tilført deres forretninger nye kompetencer. Men frem for alt skal de have gjort tingene på en ny og original måde og helst have kombineret det med et internationalt udsyn.

Tredelt pris
De kommende kandidater kommer til at dyste om en hovedpris, der ledsages af 75.000 kroner samt en bronzeskulptur af en glad turist, samt to temapriser, der hver ledsages af 25.000 kroner.
I år går den ene temapris til kandidater, der ”gennem et unikt servicetiltag sætter gæstens oplevelse i centrum før, under og efter besøget”, og her kan gæsternes bedømmelse indgå i dommernes vurdering.
Den anden temapris er rettet mod indsatser over for en specifik målgruppe, eksempelvis erhvervsturister eller gæster med særlige interesser inden for kultur-, smags- eller naturoplevelser.
TurismeVÆKSTprisen overrækkes 4. november på Golf Hotel Viborg.
Det sker i samarbejde med Midtjysk Turisme, der denne dag afvikler den årlige Turismekonference, hvor en stor gruppe turismeaktører i forvejen er samlet.

Tidligere prismodtagere
Region Midtjylland introducerede TurismeVÆKSTprisen i 2012 for at inspirere og motivere hele turismeerhvervet til at øge fokus på vækst og internationalisering. Og for at skabe anerkendelse af turismen som et vigtigt erhverv med store potentialer.
I 2012 gik hovedprisen således til konceptet Small Danish Hotels, et samarbejde mellem 100 danske kroer, hoteller, slotte og herregårde.
De to temapriser rettet mod henholdsvis bæredygtighed og kompetenceudvikling gik til Solbaaden i Ry, en CO2-neutral og soldrevet udlejningsbåd, og til konceptet Scandinavian Destination Sustainability Index. Derudover fik Sandskulpturfestival Søndervig en tillægspris på 10.000 kroner.
I 2013 blev samarbejdsprojektet ”Living Home – Danish Design On Tour” belønnet med en temapris for internationalt salg og markedsføring. Derudover fik netværket Cruise with Aarhus en temapris for værdikædesamarbejde i turismen, og endelig gik hovedprisen til Djurs Sommerland.

Et skulderklap
At prisen er med til at skabe motivation bekræfter direktør Henrik B. Nielsen fra Djurs Sommerland.
”Ud over vækst på besøgstallet var det dejligt med en anerkendelse, der ser mere overordnet på vores betydning for turismeudviklingen på hele Djursland og i regionen”, siger Henrik B. Nielsen.
”Det var et skulderklap til hele virksomheden – altså både til produktet og personalet, og vi har gjort en større indsats for at kommunikere ud til både til fastansatte og sæsonmedarbejdere, at deres arbejde bliver værdsat, og at vi har fat i det rigtige koncept”.


Se folderen om indstilling af kandidater
Se mere om prisen på www.turismevækstprisen.dk


Flere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700 / 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Jens Hausted, direktør for
Midtjysk Turisme
Telefon: 8921 2281 / 2332 9009
jha@midtjyskturisme.com

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/