01-07-2014Med det erklærede mål, at dansk turisme frem mod 2020 skal opnå vækstrater på mindst samme niveau som i de andre europæiske lande, har regionerne og regeringen indgået en aftale, der bl.a. indebærer et nyt selskab for kyst- og naturturisme.
 
En ny aftale mellem regeringen og Danske Regioner skal styrke dansk turisme, så den årlige omsætning på 82 mia. kr. stiger, og der skabes flere arbejdspladser end de 120.000 fuldtidsjob, der er i dag.

Se pressemeddelelse fra Danske Regioner
Se aftalen mellem regeringen og Danske Regioner