22-08-2014

I næste uge, uge 35, underskriver Region Midtjyllands rådsformand Bent Hansen sammen med Shanghais borgmester Yang Xiong en ny samarbejdsaftale, Memorandum of Understanding.

Aftalen har bl.a. fokus på samarbejde på fødevare- og landbrugsområdet, som har været genstand for samarbejde mellem de to regioner over de seneste par år. Det er et område, som er i voldsom udvikling i Kina.

– Det passer rigtig godt med vores prioriteringer i Region Midtjylland, siger Bent Hansen.
– Den danske regering har udpeget Region Midtjylland som centrum for den danske fødevareklynge, og vi har både virksomheder, videninstitutioner og organisationer, som er helt fremme i første række, når det gælder udvikling af fødevare- og landbrugsområdet. Og jeg er sikker på, at et styrket samarbejde med Shanghai på dette område kan give mange nye muligheder for os på det internationale marked, hvilket vores virksomhedsrettede Midtnet program også har vist, siger Bent Hansen.

Samarbejdsaftalen indeholder også en styrkelse af samarbejdet inden for virksomhedssamarbejde, velfærdsteknologi, rehabilitering, uddannelse og kultur. Det er områder, der er blevet arbejdet med gennem de ti år samarbejdet har bestået. På kulturområdet vil der bl.a. være fokus på samarbejde i tilknytning til Kulturby 2017 i form af konkrete samarbejder – bl.a. mellem Det Kongelige Teaters balletskole i Holstebro og Shanghai Theatre Academy.

Der vil også ske en styrkelse af samarbejdet med nogle af Shanghais 17 distrikter bl.a. i samarbejde med Aarhus Kommune og Samsø Energiakademi.

– Der er i Shanghai stor interesse for mange af de løsninger, vi i Danmark er kendt for på f.eks. velfærdsområdet, miljøområdet og på uddannelsesområdet. Vi forventer, at underskrivelsen af samarbejdsaftalen vil give nye muligheder for en række midtjyske virksomheder, institutioner og organisationer, og vi er meget åbne for henvendelser, hvor vores adgang til myndighederne kan medvirke til at åbne døre, siger Bent Hansen.

– Under besøget skal jeg også have møde med 20–25 danske og midtjyske virksomheder og organisationer, som allerede er til stede i Shanghai. Jeg ser frem til også at få et tættere samarbejde med dem.

På delegationsrejsen deltager ud over Bent Hansen også regionsdirektør Bo Johansen og kontorchef Niels Erik Andersen fra regionens Internationale Kontor. Ved underskrivelsen deltager også souschef på den danske ambassade i Beijing, Lars Bo Larsen og lederen af det danske Innovationscenter i Shanghai, Barbara Scheel Agersnap. Det bliver en kort og hektisk tur med afrejse mandag aften og hjemkomst torsdag aften.

Se aftaletekst - Memorandum of Understanding og program for besøget, uge 35, 2014.

Fakta
Samarbejdet bygger på en aftale fra 2003 og Region Midtjylland underskrev i 2008 en Sister City Agreement med Shanghai Byprovins. Aftalen blev underskrevet af Bent Hansen og den daværende viceborgmester Yang Xiong, som nu er borgmester i Shanghai.

Shanghai har ca. 24 millioner indbyggere og bliver ofte kaldt dragehovedet i den kinesiske økonomi på grund af byens imponerende udvikling. Området har samtidig den største koncentration af danske virksomheder uden for Danmark – herunder mange virksomheder fra Midtjylland.

Midtnet-programmet har fokus på samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i Midtjylland og Shanghai, og i projektperioden fra 2010 til 2014 gennemføres 24 modningsprojekter med danske og kinesiske deltagere. Se mere på www.midtnet.com

Region Midtjylland har sammen med Aarhus Kommune siden 2006 haft et lille repræsentationskontor i Shanghai bemandet med en dansk leder og en kinesisk medarbejder. Kontoret er placeret i tilknytning til det danske innovationscenter i byen.