02-09-2014Region Midtjylland støtter et nyt forskningsprojekt, der involverer gymnasier i Skive og Randers samt Aarhus Universitet. Her kommer læreren i fokus som en leder, der støtter elevernes motivation og øger deres chancer for at få studenterhuen.

Et forskningsprojekt skal i løbet af de næste tre år sætte fokus på lærerrollen og på læreren som klasseleder. Den rolle er der gennem de seneste år kommet et stigende pres på.
Med 5,3 mio. kroner i ryggen fra Region Midtjylland er der banet vej for projektet Relationskompetence og klasseledelse i de gymnasiale uddannelser, og bag det står Skive Handelsskole, Randers Statsskole og Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) ved Aarhus Universitet.
”Det er almindeligt kendt, at der i ungdomsuddannelserne er problemer med at fastholde eleverne – altså et stort frafald. Dem har man længe søgt at løse, men med begrænset succes. Dette projekt anlægger en ny og lovende vinkel på problemerne, idet det sætter fokus på lærer-elev-forholdets betydning. Det har potentialer til at udvikle elevers motivation, fastholdelse og gennemførelse,” skriver Professor Helle Mathiasen, AU i sin forskningsmæssige vurdering af projektet. 

Afsæt i ny forskning 
Som klasseledere skal lærerne undersøge og udvikle deres egen rolle over for eleverne. Det betyder blandt andet et behov for at udvikle et professionelt begrebsapparat om de nævnte pædagogiske relationer og udforme nye pædagogiske strategier.
Projektet tager afsæt i den forskning, som Dorthe Ågård fra CUDIM ved Aarhus Universitet har beskæftiget sig med de seneste tre år og netop mandag forsvarede i sin ph.d.-afhandling ”Motiverende relationer”.

Spot på 16 lærere
Projektet vil følge 16 lærere tæt, men samtidig er der indbygget elementer, som retter sig mod alle lærere på de to deltagende gymnasier. Derudover vil de institutioner, der indgår i projektets følgegruppe, blive inddraget og inviteret til løbende at afprøve dele af projektet. Erfaringerne vil blive fremlagt på to konferencer, og der bliver lavet konkret kursusmateriale og udviklingsværktøjer, som stilles til rådighed for regionens gymnasiale ungdomsuddannelser.Billedtekst:
”Forskningsprojektet har potentialer til at udvikle elevers motivation, fastholdelse og gennemførelse,” skriver Helle Mathiasen, professor på Aarhus Universitet, i sin forskningsmæssige vurdering.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.Flere oplysninger

Maria Skov Pedersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1105
maria.pedersen@ru.rm.dk

Dorte Ågård
Ph.d., Center for Undervisningsudvikling
og Digitale Medier (CUDIM), AU
Telefon: 2763 8184
dagard@tdm.au.dk

Henrik Neve
Uddannelseschef, Skive Handelsskole
Handelsgymnasiet
Mobil: 2420 7341
hn@skivehs.dk

Lone Andersen, rektor
Randers Statsskole
Telefon: 2324 6797
la@rs-gym.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne