03-09-2014Ifølge en ny analyse fra VisitDenmark steg den samlede turismeomsætning i Midtjylland med 20 pct. i perioden 2010-12, og tendensen ser ud til at fortsætte. Den fokuserede regionale indsats for turismeerhvervet støtter yderligere vækst, siger regionens afdelingschef Erik Sejersen.

Region Midtjylland vedtog i 2011 en offensiv vækstplan for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland.
”Vækstplanen har sat en ny dagsorden for erhvervsudvikling af turismen. Den er med til at give en professionel og fokuseret indsats omkring udviklingen af erhvervsturismen og vores stærke feriesteder” siger Erik Sejersen, afdelingschef med ansvar for turismen i Region Midtjylland.

”Det er meget tilfredsstillende, at analysen fra VisitDenmark viser, at væksten i 2010-12 er størst netop i de prioriterede områder. Eksempler på dette er stor vækst i omsætningen i Aarhus, Ringkøbing-Skjern og på Djursland. Og vi har flere indikationer på, at sæsonen 2014 bliver den bedste sæson siden rekordsæsonen i 2007”, siger han.
Eksempelvis er antallet af udenlandske overnatninger i Region Midtjylland steget med knap 10 i 2014 i forhold til 2013. Det er især tyske turister samt turister fra andre lande end kernemålgruppen Norge, Sverige, Holland, England og Tyskland.

Klare paralleller i ny struktur
Netop en fokusering af turismeudviklingen bliver nu også national virkelighed. Regeringen offentliggjorde i januar 2014 ”Vækstplan for dansk turisme”. I planen fokuseres udviklingen af turismen inden for tre forretningsområder: Kyst og Natur, Møde og Erhvervsturisme samt Storby.
Lige nu er ”Loven om dansk turisme” i høring. Loven fastlægger retningslinjerne for den nye nationale turismestruktur. Loven fastlægger blandt andet, at den regionale indsats for udvikling af turismeproduktet i Danmark samles under tre regionale udviklingsselskaber for turisme. Regionerne opretter således udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, mens udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen.

”Region Midtjylland går styrket ind i det nye nationale samarbejde i dansk turisme. Vi har et stort forspring ved, at vi for længst har samlet indsatsen på tre forretningsområder. Regeringens plan har klare paralleller til den regionale satsning på turisme, som vi igangsatte i 2011”, siger Erik Sejersen.

De tre nye udviklingsselskaber forventes at være i funktion fra januar 2015.

Billedtekst:
Regionens vækstplan er med til at give en professionel og fokuseret indsats omkring udviklingen af erhvervsturismen og regionens stærke feriesteder.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.


Flere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700 / 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne