10-09-2014

I de kommende måneder skal hundreder af mennesker med interesse for Region Midtjyllands fremtid diskutere væsentlige samfundsudfordringer. Diskussionerne skal danne grundlag for en sammenhængende regional indsats for vækst og udvikling.

Der er brug for flere faglærte, så hvordan får vi flere til at vælge erhvervsskolen frem for gymnasiet? Og hvordan kan vi undgå, at to-tre elever i hver klasse falder permanent ud af uddannelsessystemet allerede efter folkeskolen?
Det er blot to af de spørgsmål, som deltagerne vil kaste sig over på en uddannelseskonference 3. oktober i Nørre Nissum.
Denne dag er deltagerne skoleledere, uddannelsespolitikere, organisationsfolk og elevorganisationer samt medlemmer af Vækstforum Midtjylland, og de bliver dermed de første bidragydere til en regional vækst- og udviklingsstrategi.

Andre udfordringer
Over de kommende måneder vil en række andre samfundsudfordringer blive endevendt på seminarer og workshops rundt om i regionen.
Det gælder eksempelvis udfordringer i forbindelse med at omstille energisystemerne til vedvarende energi, at udvikle byerne i takt med, at flere mennesker flytter dertil, at tilrettelægge velfærdstilbuddene, så samfundet har råd til at tage sig af stadig flere syge og gamle, og at sikre rent drikkevand mod forurening.
Regionspolitikerne og Vækstforum har på forhånd udpeget konkurrenceevne, klima og ressourcer, velfærd samt demografi og bosætningsmønstre som vigtige områder at få belyst.

Sætte nye mål
Diskussionerne skal danne det første grundlag for en regional vækst- og udviklingsstrategi - en ny størrelse, som skal udarbejdes i et samarbejde mellem regionsråd og vækstforum, og som afløser den hidtidige erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan. Strategien skal være klar til vedtagelse i efteråret 2015.
”Vi har valgt at inddrage vores samarbejdspartnere og en lang række andre interessenter helt fra starten af forløbet. Vores håb er, at vi sammen kan gå i dybden med en række tilsyneladende uløselige problemstillinger og så nå frem til at kunne sætte nogle mål for den regionale udvikling og udvikle initiativer og løsninger, som ingen af os kunne have fundet på alene”, siger Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.
”Det er således nu, at der for alvor er mulighed for at påvirke den strategi, som regionen og kommunerne, erhvervslivet, Aarhus Universitet og VIA UC skal kunne stå sammen om mange år fremover”, siger Poul Erik Christensen.
Når rækken af seminarer og workshops er slut, vil vækstforum og regionsrådet prioritere de udfordringer, som den nye strategi især skal arbejde med.
Et endelige forslag til strategi ventes at kunne sendes i otte ugers offentlig høring i løbet af sensommeren 2015.

Se program for uddannelsesseminaret 3. oktober
Se en oversigt over kommende arrangementer, der vedrører den nye vækst- og udviklingsstrategiFAKTA:
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi:
• Redegør for den fremtidige udvikling for regionen.
• Adresserer de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudvikling, turisme, uddannelse, beskæftigelse, udvikling i byerne landdistrikterne og yderområderne, natur og miljø, rekreative formål, kultur og samarbejde med tilgrænsende lande.
• Kan endvidere adressere grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik mv.
• Redegør for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.Flere oplysninger:

Poul Erik Christensen, formand for
regionsrådets rådgivende udvalg
for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

Pia Fabrin, vicekontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1103
pia.fabrin@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne