28-10-2014

Region Midtjylland er på mandag, 3. november, vært for Konkurrenceevnedebatten i Silkeborg. Den er et led i regionens arbejde med en kommende vækst- og udviklingsstrategi. Blandt oplægsholderne på dagen er Ditlev Engel, der vil tale om holdbar vækst.

Der er mange kræfter, der påvirker de midtjyske virksomheders evne til at klare sig i konkurrencen fremover. Godt er det, at andelen af borgere på permanent offentlig forsørgelse er svagt faldende, men samtidig bevæger en stigende del sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Godt er det, at beskæftigelsen i den østlige del af regionen stiger, men hvad med resten af regionen? Og godt er det vel, at der bliver flere og flere +60-årige på arbejdsmarkedet – men er der risiko for, at de spærrer for de unge og nyuddannede?

Det er blot nogle af emnerne, som Region Midtjylland inviterer til debat om på Hotel Scandic i Silkeborg mandag, den 3. november.

Deltagerne er især aktører fra erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet samt arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, men også andre interesserede har kunnet tilmelde sig arrangementet.

Ny strategi på vej

På dagen vil udviklingsdirektør Lars Vildbrad fra Region Midtjylland introducere arbejdet med den nye vækst- og udviklingsstrategi, som skal træde i stedet for de to hidtidige strategier, nemlig den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien.

Hensigten med dagens debat er at komme i dybden med den midtjyske konkurrenceevne og alt det, der enten står i vejen for den eller kan understøtte den. Og her kan deltagerne i debatten få indflydelse på, hvordan Regionsrådet og Vækstforum Midtjylland bør bruge de kommende mange års udviklingsmidler til erhvervsliv og arbejdsmarked.

”Vi håber på mange deltagere og en rigtig god debat, som vi kan blive klogere af. Det er jo nu, aktørerne kan bidrage med deres viden om de enkelte udfordringer og påvirke regionens arbejde for regional udvikling mange år frem i tiden”, siger afdelingsleder Bent B. Mikkelsen fra Region Midtjylland.

Fire udfordringer

Konkurrenceevnen er en af de fire samfundsudfordringer, som den nye vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i. De øvrige er klima/ressourcer, velfærd samt demografi/infra¬struktur/bosætnings-mønstre.

På mødet i Silkeborg vil deltagerne kunne vælge mellem fire workshops, der har overskrifterne Vækst- og innovationskultur, Værdiskabelse og produktivitet, Arbejdskraft og kompetencer samt Globalisering. Derefter vil den tidligere Vestas-topchef Ditlev Engel, der nu er formand for tænketanken Big Future, tale under overskriften ”Hvorfor bliver holdbar vækst og bæredygtighed afgørende for fremtidens værdiskabelse?”.

Se invitation/program
Se redegørelse om konkurrenceevnen
Læs mere om den nye Vækst- og Udviklingsstrategi

Billedtekst: For hver af de fire hovedudfordringer, som Region Midtjylland gerne vil debattere i disse måneder, er der udarbejdet en redegørelse. De kan alle hentes på www.revus.rm.dk


Flere oplysninger:

Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer 

FAKTA om den danske konkurrenceevne:

  • Mindre end 2% af nye virksomheder har mindst 10 ansatte efter 2 år.
  • 20% af de vækstvirksomheder, der øger antallet af ansatte flere år i træk, når op på mere end 50 medarbejdere.
  • SMV’ernes andel af den samlede eksport er faldende.
  • Væksten i produktiviteten i Danmark har været aftagende siden 1970
  • Danmark er blandt de fem lande med lavest produktivitetstilvækst i OECD (målt fra 1995-2013)
  • Industrien og de internationalt konkurrenceudsatte serviceerhverv har en højere produktivitetsvækst end de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv (målt fra 1995-2013)
  • Investeringer i nyt produktionsudstyr kan være med til at øge produktiviteten. Det danske investeringsniveau ligger en smule lavere en OECD-gennemsnittet