16-10-2014


De 13 partnere, der i projektet FIN-EN samarbejder om at udlede best practice for finansielle instrumenter, inviterer til konference i Bruxelles 5. november. Region Midtjylland er dansk deltager i projektet.

De 13 partnere, der i projektet FIN-EN samarbejder om at udlede best practice for finansielle instrumenter, inviterer til konference i Bruxelles 5. november. Region Midtjylland er dansk deltager i projektet.
Med udgangspunkt i det EU-støttede FIN-EN projekt og dets resultater og anbefalinger inviterer FIN-EN projektpartnerne til konference og debat om, hvornår finansielle instrumenter bliver en strategisk mulighed for offentlige myndigheder, og hvordan de skal implementeres i programperioden 2014-2020.
Konferencen har titlen ”Finansielle instrumenter i europæisk regionalpolitik - hvornår er finansielle instrumenter en strategisk mulighed for offentlige myndigheder?".
Målgruppen for konferencen er offentlige myndigheder, forvaltningsorganer, finansielle formidlere og andre med interesse i finansielle instrumenter.

Tid: Onsdag d. 5. november 2014
Sted: ”Committee of the Regions” i Bruxelles
Pris: Gratis
Tilmelding foregår via projektets hjemmeside. Sidste frist for tilmelding er 23. oktober 2014


Læs mere om FIN-EN projektet på www.fin-en.eu
Se invitation og program (pdf på engelsk)

Flere oplysninger:

Jens Kastrup Kjersgaard, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1532 / 5150 6046
jens.kjersgaard@ru.rm.dk


FAKTA
Partnerne i FIN-EN (Sharing Methodology on Financial Engineering for Enterprises) kommer fra Lombardiet i Italien (Lead Partner), Bruxelles i Belgien, Andalusien i Spanien, Ungarn, Slovenien, Letland, Litauen, Hessen i Tyskland, Grækenland, Portugal, North West regionen i England, Region Auvergne i Frankrig og Region Midtjylland.