31-10-2014

Med en bevilling fra Region Midtjylland på 3 mio. kroner får de midtjyske museer nye muligheder for at samarbejde målrettet om digital formidling.

Regionsrådet har på sit seneste møde bevilget 3 mio. kroner til udvikling af museernes digitale strategier i Region Midtjylland.

Strategierne omfatter et kompetenceudviklingsforløb samt tre udviklingsprojekter, der handler om formidling af data og sociale medier, om digital ”besjæling” og om kulturarv i skolernes undervisning.
Dermed er der skabt mulighed for at tage et nyt stort, kvalitativt skridt i indsatsen om digital formidling på de midtjyske museer. En indsats, som museerne allerede har arbejdet med i en årrække.

Tre års samarbejde

For tre år siden blev det fælles museale projekt MMEx sat i søen med støtte fra Region Midtjylland og Kulturstyrelsen. MMEx er en forkortelse for Meaning Making Experience, der blev skabt af Midtjyske Museers Udviklingsråd for at tage den store digitale udfordring op. Springet ud i det digitale koster både mange penge og kræver stor specialiseret viden, og de fleste museer har for små ressourcer til at løfte opgaven på egen hånd. Siden 2012 har MMEx derfor arbejdet med udvikling af digitale projekter, med rådgivning, videndeling og netværk til andre kulturinstitutioner, forskningsinstitutioner og de kreative erhverv.

Midtjylland i front

”Museernes initiativ MMEx er et virkelig godt bud på, hvordan det kan lade sig gøre at løfte store udfordringer i fællesskab. Det nye initiativ kan være med til at gøre Region Midtjylland til en foregangsregion inden for digital museumsformidling”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Med det nye projekt, som regionsrådet netop har godkendt, bliver der tale om en langt højere grad af integrering af det digitale i museernes daglige praksis. De hidtidige udviklingsprojekter har været nyskabende og eksemplariske, men de har også haft karakter af et ”add on” i forhold til museernes formidling i øvrigt. Nu handler det om at se de digitale tiltag som investeringer: De skal ikke kun handle om at skabe gode brugeroplevelser, men om opbygning af digitale ressourcer, som kommende digitale projekter kan stå på skuldrene af.

Se også www.mmex.dk

Yderligere oplysninger:

Erik Bach Andersen, chefkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710 / 5132 3671
erik.andersen@ru.rm.dk

Jørgen Smidt-Jensen, museumschef
Museum Østjylland
Formand for styregruppen for MMEx
Telefon: 2442 9525
jsj@museumoj.dk

Lone Hedegaard Kristensen
Daglig leder i MMEx
Telefon: 2380 9139
lone@mmex.dk

Mie Ellekilde, projektleder
MMex
Telefon: 2380 9132
mie@mmex.dk

FAKTA OM De planlagte udviklingsprojekter

Åbne data og sociale medier: Dette projekt vil fokusere på museernes indhold: Hvilke data og fortællinger vil museerne have på åbne og tilgængelige sider på nettet. Sammen med museerne skal der udvikles konkrete kampagner målrettet regionens borgere, hvor åbne data udstilles på sociale medier, og hvor borgerne inviteres til at gå på opdagelse og være medskabere på kulturarven i regionen.

Det er planen, at dette projekt skal videreudvikles som et EU-projekt med afsæt i det partnerskab, der allerede eksisterer omkring projektet SmartCulture. De danske partnere er her MMEx, Aarhus Universitet og Region Midtjylland. I alt deltager partnere fra 7 europæiske lande i projektet.

Digital levendegørelse: Museer har en særlig styrke som fysiske steder, både i sig selv, men også som et sted for opbevaring af de fysiske og autentiske genstande. Det fysiske sted eller den fysiske genstand kræver dog ofte en formidlende omstændighed – noget eller nogen der fortæller historien.

Målet med dette projekt er at skabe en umiddelbar digital formidling af fysiske rum. Det skal ske ved, at museer i fællesskab tester og afprøver teknologi i samspil med det indhold, man ønsker at formidle. Hensigten er at undgå, at hvert enkelt museum skal bruge tid og økonomi på løsninger, der i realiteten ikke lever op til det, de ønskede. Der skal udvikles konkrete redskaber til en ny lære- og oplevelsesrig formidling for besøgende.

Kulturarv i skoleundervisningen: Museerne har stort potentiale som leverandør af faglig viden til lærere og elever på landets mange folkeskoler. Folkeskoleklasser landet over arbejder dagligt med emner og forløb, hvor museernes viden og faglighed potentielt kan spille en væsentlig rolle langt udover de enkelte fysiske besøg, som skolerne aflægger på museerne. I løbet af 2015 vil MMEx gennemføre et udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i, hvordan den faglige viden på Region Midtjyllands museer i højere grad end i dag kan bruges i den daglige undervisning på de danske folkeskoler. Projektets mål er at skabe en fælles digital løsning, der giver skoleklasser landet over nem og sikker adgang til de gode historier og den faglige viden, der ligger hos Region Midtjyllands museer. Der lægges vægt på at både indhold og form i løsningen er innovativ og motiverende for både elever og lærere.