Fra mandag den 3. marts modtager de første borgere fra Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg Kommuner et indkaldelsesbrev til hospitalet via digital post. Det gælder dog kun de borgere, som har tilmeldt sig digital post fra offentlige myndigheder.

Det er i første omgang indkaldelsesbrevene til eksempelvis MR-, CT- og ultralydsscanninger samt røntgenundersøgelser, som borgerne i området kan modtage i deres digitale postkasse. Afsenderen er Billeddiagnostisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

Hen over foråret omlægges indkaldelsesbrevene fra hospitalets øvrige afdelinger fra brevpost til digital post.

De elektroniske indkaldelsesbreve går dog til kun borgere, som allerede har oprettet en digital postkasse til modtagelse af post fra de offentlige myndig-heder. Alle andre vil fortsat modtage indkaldelsesbreve via postvæsenet.

- Vi vil gerne opfordre alle, som i dag modtager digital post fra andre offentlige instanser, om at holde et vågent øje med deres digitale postkasse. De vil nemlig også automatisk begynde at modtage digital post fra hospitalet, forklarer projektleder Anette Mundbjerg fra Hospitalsenheden Horsens.

Det har været og er fortsat et stort arbejde for hospitalet at omlægge til digitale indkaldelser. Til gengæld er digital post hurtigt fremme. Det er nemt og sikkert, og brevene kan altid hentes frem fra ens egen digitale postkasse.

Borgere, som fremover modtager en patientindkaldelse via digital post, vil kunne besvare henvendelsen direkte f.eks. i det tilfælde, at de ønsker tids-punktet ændret.

Inden udgangen af 2014 skal alle indkaldelsesbreve til patienterne sendes digitalt. Det er en del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi ’Den digitale vej til fremtidens vækst’. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen forventer det offentlige at kunne spare op imod ca. 1. mia. kr. om året, når borgere og virksomheder anvender digital post.

Flere oplysninger:
Anette Mundbjerg
Projektleder, Hospitalsenheden Horsens
Mob. 2374 5548 
Mail: anette.mundbjerg@horsens.rm.dk