Tirsdag og onsdag dumper et brev fra regionen ned i de midtjyske borgeres fysiske postkasse. Budskabet er, at regionens hospitaler fra 15. maj tager forskud på fremtiden og løbende går over til digitale indkaldelsesbreve.

Det vil være meget forskelligt, hvornår de enkelte hospitaler går over til Digital Post, og på hospitalerne vil det også være forskelligt, hvornår de enkelte afdelinger går på.

I første omgang vil de digitale indkaldelsesbreve kun blive sendt til de borgere, der allerede har tilmeldt sig Digital Post.

Vigitig informationsopgave

- Med vores husstandsomdeling ønsker vi at forberede borgerne så godt som muligt på, at der nu kan være vigtig post fra hospitalet i deres digitale postkasse, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S) og tilføjer:

- Vi har et stort ansvar for at informere patienterne, når vi gør noget anderledes. Det er en stor opgave, som vi ikke løser alene med husstandsomdelingen. Men vi håber, vi når et stort skridt.

Godt – og vanskeligt

Hospitalernes overgang til Digital Post er et led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Ifølge strategien skal alle borgere have tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige inden 1. november 2014.

 - Når vi går i gang allerede nu, er det blandt andet fordi vi ser frem til at høste fordelene af den digitale udvikling, siger Bent Hansen.

 Han peger eksempelvis på hurtigere forløb for patienterne, når indkaldelserne kan være fremme med et tryk på en tast i stedet for efter to – fem dage.

En anden fordel er, at Digital Post vil spare regionerne penge, som i stedet kan bruges på andet end kuverter og frimærker.

 - Men vi anerkender, at det ikke vil være lige let for alle borgere, at gå over til Digital Post. Vi vil gøre hvad vi kan, for at overgangen bliver så god som mulig. Den opgave er husstandsomdelingen et lille led i, siger han.


Flere oplysninger

 • Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
 • For spørgsmål om Digital Post i Region Midtjylland: Kontorchef Kasper Kolind: 7841 0650 / 2933 5680 / kasper.kolind@stab.rm.dk

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på: www.rm.dk/politik/politikerne


Fakta

Om hjælp til borgerne

 • Husstandsomdelingen med information om Digital Post fra hospitalerne finder sted den 6. og 7. maj 2014 
 • Papirbrev med første digitale indkaldelse
  Første gang en patient får Digital Post fra hospitalet, vil de også få et brev i deres fysiske postkasse som fortæller, de har fået vigtig, digital post. 
 • Informationsark med patientindkaldelser
  Fra 15. maj vil hospitalerne vedlægge informationsark om Digital Post i de papir-breve de sender til patienterne. 
 • Hospitalerne har ”postkort” de kan give til patienterne med information om Digital Post. Patienter og pårørende vil også møde plakater og ”roll-ups” på hospitalerne, der fortæller om overgangen til Digital Post. 
 • Borgerne kan få sms og / eller e-mail, der fortæller, de har modtaget vigtig Digital Post fra Region Midtjylland. 
 • Digital Hotline
  Region Midtjylland samarbejder med kommunerne om en Digital Hotline, der kan hjælpe borgere, som har spørgsmål om Digital Post.
  Telefonnummeret er: 7020 0000
  Hotlinen er åben: Mandag – torsdag: 9 – 21 / fredag: 9 – 17 / lørdag: lukket / søndag: 17 – 21 
 • Sociale Medier
  Regionen vil informere borgerne om overgangen til Digital Post via de sociale medier: Facebook og Twitter. 
 • Annoncer i ugeaviser og dagblade samt en månedlig informationsannonce i ugeaviserne. 
 • Information på regionens hjemmeside på linket:www.digital.rm.dk
 • Information til praktiserende læger og personalet på hospitalerne, så de kan hjælpe borgerne bedst muligt 
 • Det husstandsomdelte brev fra Region Midtjylland er vedhæftet, men kan også findes på digital.rm.dk

Om Digital Post

 • Frem til 1. november vil den digitale post kun blive sendt til de borgere, der er tilmeldt Digital Post. 
 • Overgangen til Digital Post fra hospitalerne er et led i den nationale digitaliseringsstrategi. Ifølge strategien skal alle borgere have tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige enten på borger.dk eller i e-Boks  senest 1. november 2014.
  Der er dog mulighed for at blive fritaget. 
 • Frem til 1. november 2014 sender Region Midtjylland kun digitale indkaldelsesbreve til de borgere der allerede har tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige. 
 • Overgangen til Digital Post sker for hospitalerne også skridt for skridt. Det er forskelligt, hvornår et hospital begynder med Digital Post, og det vil ofte ske afdeling for afdeling. 
 • Selvom hospitalet overgår til Digital Post vil der stadig være breve fra hospitalerne, som bliver sendt med ”papir-post”. Det drejer sig eksempelvis om breve med spørgeskemaer og prøvesæt.
 • Læs mere og find informationsmateriale på www.digital.rm.dk