22-10-2014

To års arbejde i Challenge:Water, Region Midtjyllands erhvervssatsning på vandområdet, fører nu til etablering af Danish Water Technology House i Singapore.

I to år har Ferskvandscentret i Silkeborg sammen med eksterne konsulenter arbejdet på at skabe innovationssamarbejder i vandsektoren, både mellem virksomhederne indbyrdes og mellem virksomheder og kommunerne i regionen. De globale klimaudfordringer, ikke mindst på vandområdet er enorme, og dem skal de danske virksomheder være med til at løse.
De er tit ledsaget af udfordringer med affald, energi, sundhed, befolkningsvækst i byer og meget mere. Så komplekse udfordringer kræver en mangfoldighed af kompetencer og viden, og det er her, de danske virksomheder kan spille en rolle og tilbyde samlede løsninger.

Ferskvandscentret har med milliontilskud fra Region Midtjylland og EU’s Regionalfond lavet det forarbejde, som nu fører til etableringen af Danish Water Technology House (DWTH) i Singapore. Desuden har Industriens Fond støttet huset med 7,9 mio. kroner. Huset skal styrke innovation og eksport af vandteknologi til vækstmarkederne i Sydøstasien.

Regionsrådsformand og formand for Vækstforum, Bent Hansen:
”På relativt kort tid er det med Regionens Challenge:Water-projekt lykkedes at få opbakning i branchen til denne meget spændende satsning i Sydøstasien Det er stærkt, at regionens vandvirksomheder kan være med til at løse verdens klimaudfordringer, og at regionens indsats med at skabe innovation og global afsætning for vandsektoren nu giver resultater”.

 

 

Yderligere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Vækstforum Midtjylland og
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk


Jesper B. Jensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 2137 5544
jesper.jensen@ru.rm.dk


FAKTA
Challenge:Water løber 2012-2014 og er en strategisk satsning fra Vækstforum støttet af Region Midtjylland og EU’s Regionalfond med ca. 14 mio. kr. Projektet handler om efterspørgselsdrevet innovation, og aktiviteterne bygger dels på lokale vandudfordringer og innovationsbehov hos kommunerne i Region Midtjylland, dels på globale vandudfordringer og innovationsbehov.

Danish Water Technology House, Singapore, tæller allerede 12 virksomheder og tilbyder hjælp til produkt- og projektsalg, vejledning og undersøgelser omkring afsætningspotentialer og andre markedsforhold samt assistance til at finde lokale samarbejdspartnere.