Vækstforum Midtjylland er klar til at satse 95 mio. kroner på at fremme væksten i de midtjyske virksomheder i 2015. Dertil kommer 46 mio. kroner fra EU’s strukturfonde. Der er fokus på innovation, bæredygtighed og viden. 

På sit møde onsdag gav Regionsrådet for Region Midtjylland grønt lys for de første ni initiativer, der i det kommende år skal fremme væksten og øge konkurrenceevnen i de midtjyske virksomheder. 
Dermed er 141 mio. kroner fra henholdsvis Region Midtjylland og EU’s strukturfonde på vej ud til virksomheder, der har ambitioner om at udvikle sig på forskellige måder. 

Hurtigt fra start 
Således bliver der en vifte af tilbud, der retter sig mod forskellige grupper - små og mellemstore virksomheder, fødevareerhvervet, produktionsvirksomheder, iværksættere samt virksomheder, der søger samarbejde med videninstitutioner eller har planer om internationalisering og eksport. 
”Med disse ni initiativer kan vi komme hurtigt fra start med næste års aktiviteter, og det er en fordel for både operatørerne, rådgiverne og virksomhederne”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland.

To strategier bliver til een 

Sideløbende med at Vækstforums etårige handlingsplan for 2015 således føres ud i livet, arbejder regionen på en ny regional vækst- og udviklingsstrategi, der skal ligge klar i sensommeren og træde i kraft i 2016. 
Den er en fusion af den hidtidige regionale udviklingsplan, som Regionsrådet hidtil har stået for, samt den regionale erhvervsudviklingsstrategi, som har ligget i Vækstforum-regi. 
Den nye strategi beskriver udfordringer, sætter mål og opstiller regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Der er lagt op til at styrke den tværgående sammenhæng, f.eks. mellem erhvervsudvikling, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, infrastruktur, klima og miljø samt byer og yderområder. 

Debatter 
I de forløbne måneder har regionen således været vært ved en stribe debatarrangementer, hvor deltagerne er blevet bedt om at bidrage til den nye strategi. 
Det gælder Uddannelsesdebatten, Velfærdsdebatten, Konkurrenceevnedebatten og Bioøkonomi-debatten, som er afviklet, mens Klimatilpasnings-debatten afvikles den 24. november, Energidebatten den 28. november og Urbaniseringsdebatten den 12. december. 

Se mere om vækst-og udviklingsstrategien på www.revus.rm.dk


Initiativerne
De ni initiativer, som Regionsrådet onsdag nikkede ja til, er: 

Rethink Business: Design for disassembly
Dette initiativ har fokus på at styrke små og mellemstore virksomheders innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cirkulær Økonomi og Cradle to Cradle forretningsprincipper som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. 

Styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur
Initiativet har til formål at videreudvikle en række virksomhedsrettede aktiviteter med udgangspunkt i innovationsmiljøet på fødevareområdet. Formålet er at få flere fødevarevirksomheder ind i viden- og innovationssamarbejder for at skabe øget innovation, der på sigt kan bidrage til mere vækst og flere arbejdspladser. 

Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation 2.0
Fokus for dette initiativ er hovedsageligt arbejdet med OPI (offentlig-privat innovation) på hospitaler og i kommuner, en funktion som klyngesekretariat og et forsøg med en crowdfundingplatform som finansieringsmodel. 

Operatør til KOMPETENCEFORSYNINGmidt 
Formålet med projektet er at øge virksomhedernes arbejde med strategiske kompetenceudviklingsplaner knyttet til deres vækststrategier og herigennem kompetenceudvikle såvel medarbejdere som ledere. En af projektets aktiviteter er at etablere lokale koordinerende samarbejder bestående af aktører fra de tre politikområder uddannelse, beskæftigelse og erhverv for at sikre virksomhederne en sammenhængende indsats. 

Program for produktionsvirksomheder i Midtjylland 2015 
Initiativet bygger videre på "Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller" og udgør et supplement til det nationale "Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder". Gennem initiativet kan vækstpotentielle produktionsvirksomheder få et væksttjek efterfulgt af et vækstløft og/eller deltagelse i en vækstgruppe. Målet er at øge antallet af vækstvirksomheder i Midtjylland. 

Iværksætterprogram 2015 
Iværksætterprogrammet er målrettet iværksættere med vækstpotentiale, og har som sin hovedaktivitet rådgivning til vækstiværksættere, men herudover omfatter programmet også Investorreadiness forløb med tilknytning af kapitalcoach, facilitering af Business Angels netværk samt tilbud om deltagelse i vækstgrupper, PLATO-forløb og mentorordninger. 

Program for virksomhedsudvikling 2015 
Programmet er en fortsættelse af en række virksomhedsrettede aktiviteter - rådgivning, sparring og kollektive forløb, hvis positive betydning og effekt er dokumenteret i flere evalueringer. Dertil omfatter programmet en ny aktivitet, som giver mulighed for samarbejde med videninstitutioner. Målet med programmet er flere vækstvirksomheder og innovative virksomheder i Midtjylland. 

VidenFacilitatorMidt 
Initiativet skal få flere små og mellemstore virksomheder med i vidensamarbejde, lette samarbejdet mellem forskere og virksomheder og forøge udbyttet af samspillet. Netværket skal være et regionalt supplement til det nye nationale program for videnbaseret innovation, InnoBooster og tilbyde vejledning, match-making og facilitering af virksomhedernes samarbejde med forskere. Netværket skal desuden varetage rekruttering og kompetenceudvikling af facilitatorer, udvikle og implementere nye metoder og værktøjer til facilitering samt samarbejde med videninstitutioner om følgeforskning. 

Operatør for eksport og internationaliseringsprogram 2015 
Programmet indeholder fem programaktiviteter: Kompetenceudvikling for virksomheder med særligt potentiale, sparringsforløb med indbygget markedsbesøg, eksportcoaching, workshops med internationale emner samt internationaliseringsrådgivning. Programmets aktiviteter vil indgå i det samlede udbud til midtjyske virksomheder, hvor indsatsen betragtes som en samfundsmæssig investering i at udnytte vækst- og internationaliseringspotentialerne hos midtjyske virksomheder. Flere oplysninger:
 
Bent Hansen
, formand for 
Vækstforum Midtjylland 


Pia Fabrin, vicekontorchef 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1103 
pia.fabrin@ru.rm.dk 

Sideløbende med at Vækstforums etårige handlingsplan for 2015 således føres ud i livet, arbejder regionen på en ny regional vækst- og udviklingsstrategi, der skal ligge klar i sensommeren og træde i kraft i 2016. Den er en fusion af den hidtidige regionale udviklingsplan, som Regionsrådet hidtil har stået for, samt den regionale erhvervsudviklingsstrategi, som har ligget i Vækstforum-regi. Den nye strategi beskriver udfordringer, sætter mål og opstiller regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer. Der er lagt op til at styrke den tværgående sammenhæng, f.eks. mellem erhvervsudvikling, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, infrastruktur, klima og miljø samt byer og yderområder. I de forløbne måneder har regionen således været vært ved en stribe debatarrangementer, hvor deltagerne er blevet bedt om at bidrage til den nye strategi. Det gælder Uddannelsesdebatten, Velfærdsdebatten, Konkurrenceevnedebatten og Bioøkonomi-debatten, som er afviklet, mens Klimatilpasnings-debatten afvikles den 24. november, Energidebatten den 28. november og Urbaniseringsdebatten den 12. december. Se mere om vækst-og udviklingsstrategien på De ni initiativer, som Regionsrådet onsdag nikkede ja til, er: Dette initiativ har fokus på at styrke små og mellemstore virksomheders innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cirkulær Økonomi og Cradle to Cradle forretningsprincipper som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Initiativet har til formål at videreudvikle en række virksomhedsrettede aktiviteter med udgangspunkt i innovationsmiljøet på fødevareområdet. Formålet er at få flere fødevarevirksomheder ind i viden- og innovationssamarbejder for at skabe øget innovation, der på sigt kan bidrage til mere vækst og flere arbejdspladser. Fokus for dette initiativ er hovedsageligt arbejdet med OPI (offentlig-privat innovation) på hospitaler og i kommuner, en funktion som klyngesekretariat og et forsøg med en crowdfundingplatform som finansieringsmodel. Formålet med projektet er at øge virksomhedernes arbejde med strategiske kompetenceudviklingsplaner knyttet til deres vækststrategier og herigennem kompetenceudvikle såvel medarbejdere som ledere. En af projektets aktiviteter er at etablere lokale koordinerende samarbejder bestående af aktører fra de tre politikområder uddannelse, beskæftigelse og erhverv for at sikre virksomhederne en sammenhængende indsats. Initiativet bygger videre på "Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller" og udgør et supplement til det nationale "Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder". Gennem initiativet kan vækstpotentielle produktionsvirksomheder få et væksttjek efterfulgt af et vækstløft og/eller deltagelse i en vækstgruppe. Målet er at øge antallet af vækstvirksomheder i Midtjylland. Iværksætterprogrammet er målrettet iværksættere med vækstpotentiale, og har som sin hovedaktivitet rådgivning til vækstiværksættere, men herudover omfatter programmet også Investorreadiness forløb med tilknytning af kapitalcoach, facilitering af Business Angels netværk samt tilbud om deltagelse i vækstgrupper, PLATO-forløb og mentorordninger. Programmet er en fortsættelse af en række virksomhedsrettede aktiviteter - rådgivning, sparring og kollektive forløb, hvis positive betydning og effekt er dokumenteret i flere evalueringer. Dertil omfatter programmet en ny aktivitet, som giver mulighed for samarbejde med videninstitutioner. Målet med programmet er flere vækstvirksomheder og innovative virksomheder i Midtjylland. Initiativet skal få flere små og mellemstore virksomheder med i vidensamarbejde, lette samarbejdet mellem forskere og virksomheder og forøge udbyttet af samspillet. Netværket skal være et regionalt supplement til det nye nationale program for videnbaseret innovation, InnoBooster og tilbyde vejledning, match-making og facilitering af virksomhedernes samarbejde med forskere. Netværket skal desuden varetage rekruttering og kompetenceudvikling af facilitatorer, udvikle og implementere nye metoder og værktøjer til facilitering samt samarbejde med videninstitutioner om følgeforskning. Programmet indeholder fem programaktiviteter: Kompetenceudvikling for virksomheder med særligt potentiale, sparringsforløb med indbygget markedsbesøg, eksportcoaching, workshops med internationale emner samt internationaliseringsrådgivning. Programmets aktiviteter vil indgå i det samlede udbud til midtjyske virksomheder, hvor indsatsen betragtes som en samfundsmæssig investering i at udnytte vækst- og internationaliseringspotentialerne hos midtjyske virksomheder. , formand for Vækstforum Midtjylland Telefon: 7841 0010 / 4031 3707 bent.hansen@rr.rm.dk , vicekontorchef Regional Udvikling, Region Midtjylland Telefon: 7841 1103 pia.fabrin@ru.rm.dk 


opdateret: 26-11-2014