02-12-2014

Onsdag den 10. december holder Erhvervsstyrelsen informationsmøde i Silkeborg om Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder og Træningsforløb i ressourceeffektiv produktion. 

På informationsmødet kan du høre mere om de to nye temaer, krav til ansøgninger mv. Vækstprogrammet og træningsforløbene medfinansieres af EU's strukturfonde - via den nationale pulje af strukturfondsmidler. 

Se mere


opdateret: 02-12-2014

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde