20-11-2014


De kommende års omstilling til vedvarende energi vil blive vendt og drejet 28. november, når Region Midtjylland er vært for Energidebatten i Silkeborg. 160 politikere, kommunale chefer, embedsmænd og repræsentanter fra energiselskaber deltager. 

Målet er klart: mere lokalt produceret vedvarende energi og et sammenhængende effektivt energisystem i Region Midtjylland. 
Men vejen derhen er udfordrende, for hvordan kan det lykkes, når den grønne energi i vidt omfang produceres i Vestjylland og på Djursland og forbruges i Østjylland? 

Og hvilke teknologier skal de enkelte energiselskaber satse på, for de er nødt til at deles om eksempelvis halmen og gyllen? 
Det er den slags udfordringer, der skal drøftes, når Region Midtjylland 28. november er vært for Energidebatten. 
Her deltager 160 politikere, chefer og planlæggere fra de midtjyske kommuner samt folk fra videninstitutioner og energiselskaber. 

Nødvendig koordinering
”Det er rigtig dejligt med så massiv en opbakning til debatmødet. Jeg håber, at vi kommer langt med at definere de vigtigste fælles indsatsområder på energiområdet”, siger regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland. 

”Det er afgørende, at vi tager de store diskussioner med hinanden nu. Det er komplekse problemstillinger, som vi er nødt til at samarbejde om. Ingen kan klare sig i mål uden de andre”, siger han. 

Ifølge Bent Hansen skal Energidebatten i Silkeborg give en pejling på, hvilke indsatser, der er vilje til at arbejde for, og hvor ambitiøse kommuner og energiselskaberne i regionen vil være med omstillingen til vedvarende energi. 

Dagens program 
Bent Hansen indleder formiddagen efterfulgt af formand for Folketingets Energipolitisk udvalg, Steen Gade. Herefter vil ordstyrer Søren Hermansen, direktør for Samsø Energiakademi, lede to politiske paneldebatter med deltagelse af borgmestre, regionsrådspolitikere og Steen Gade. 

Kommunale forskelle
I Region Midtjylland kommer knap 30 procent af energiforsyningen fra vedvarende energi, men tallet dækker over store udsving i de enkelte kommuner. Andelen af vedvarende energi svinger således fra 16 til 55 procent. 
Ifølge det nationale energiforlig fra 2012 skal el- og varmeforsyningen i Danmark i 2035 være baseret på vedvarende energi (dvs. ingen kul, olie og naturgas), og i 2050 skal hele energisystemet (el, varme, transport og industri) være det. 

Resultater skal bruges
Energidebatten er en af aktiviteterne i projektet midt.energistrategi, hvor Region Midtjylland, de 19 kommuner, en række energiselskaber m.fl. samarbejder om strategisk energiplanlægning i regionen. 

Dagens diskussioner og pointer skal desuden være med til at danne grundlag for den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som regionen netop er i gang med. Den skal vedtages i sensommeren 2015. 

Se invitation og program for Energidebatten 
Se debatoplæg

FAKTA om:
Partnerskabet bag projekt midt.energistrategi består af Region Midtjylland, de 19 kommuner, 13 varmeværker, 2 universiteter, Samsø Energiakademi, INBIOM (innovationsnetværket for biomasse), Dansk Fjernvarme samt flere andre centrale energiaktører i det midtjyske område. Projektet får støtte fra Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning.