Gå til stort billede fra The Reader Organisation. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, hvis The Reader Organisation krediteres.

Med støtte fra Region Midtjylland skal det nu vise sig, om psykisk sårbare mennesker kan forbedre deres livskvalitet og mentale helbred med klassisk litteratur. Hvis det lykkes, er der både menneskelige og økonomiske gevinster at hente.

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet. De er skyld i hver anden langtidssygemelding og hver anden førtidspensionering og ligger dermed langt foran både kræft og kredsløbssygdomme. 

Ud over store menneskelige omkostninger anslår Det Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at stress, angst, depression og andre mentale helbredsproblemer hvert år koster det danske samfund 55 milliarder kroner.

Færre tilbagefald

Det er blandt andet på baggrund af disse tal, at Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag besluttede at investere foreløbig 400.000 kroner i projektet "Tid til læsning".

Projektet skal undersøge, om der er helbredsmæssige gevinster at hente i kunst- og kulturverdenen.

Det skal ske ved at invitere grupper af psykisk sårbare borgere sammen til guidet fælleslæsning. De skal mødes et par timer om ugen og læse og drøfte klassisk skønlitteratur.

Håbet er, at samværet, fordybelsen og samtalerne kan bidrage til, at deltagerne får gode oplevelser, bliver hurtigere raske og føler sig mere robuste.

Og resultaterne skal kunne måles – eksempelvis i form af færre tilbagefald og genindlæggelser.

Den kulturelle ballast

Regionsrådsformand Bent Hansen er spændt på at følge projektet:

”Jeg tror på, at vi som samfund skal blive bedre til at betragte mennesket i dets helhed. Man har fokuseret meget på at få folk til at stoppe med at ryge, at dyrke motion og at spise sundt. Men måske det er på tide, at vi også lægger vægt på at styrke borgernes kulturelle ballast", siger Bent Hansen.

Gode erfaringer

Bag projektet står den landsdækkende non-profitorganisation Læseforeningen, der blev stiftet i 2010 efter britisk forbillede. Læseforeningen har tidligere brugt litteraturen og de fælles samtaler som middel i et initiativ for social inklusion – et initiativ, som Socialministeriet har støttet.
"Det er et kæmpestort maskineri, vi sætter i gang. Nu skal vi ud og kontakte lokalpsykiatrien og lave aftaler med de praktiserende læger, som skal finde de mennesker, der kan have gavn af vores tilbud, " siger en glad Mette Steenberg. Hun er projektleder for "Tid til Læsning", formand for Læseforeningen og har forsket ved Aarhus Universitet i relationen mellem sociale læseformer, læseengagement og udbytte.

Interesserede biblioteker

Det er tanken, at fælleslæsningen skal foregå på bibliotekerne rundt om i regionen. Foreløbig har biblioteker i Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Horsens kommuner meldt sig som frontløbere, men endnu flere har udtrykt interesse for projektet. Mange biblioteker er netop på udkik efter nye roller at udfylde i takt med, at færre borgere kommer på bibliotekerne for at låne bøger, fordi de kan downloade dem digitalt.

Finde styrke

Mette Steenberg understreger, at der er tale om et kulturtilbud og ikke et behandlingstilbud.
"Vi har netop fokus på noget andet end deltagernes psykiske problemer, men via nogle spændende, interessante og udfordrende oplevelser kan de finde deres indre styrke frem og måske undgå at blive syge igen", siger Mette Steenberg.


Billedtekst: Tid til læsning-projektet vil invitere psykisk sårbare borgere sammen til guidet fælleslæsning. Håbet er, at samværet, fordybelsen og samtalerne kan øge deres mentale velbefindende. Foto: The Reader Organisation.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen, hvis The Reader Organisation krediteres.  


Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, telefon: 7841 0010 / 4031 3707 

Mikkel Ottow, udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 4092 6709

Mette Steenberg, projektleder, Læseforeningen, telefon: 2324 0876