Den 1. september inviterer Region Midtjylland til projektværksted på uddannelsesområdet. Det sker som led i udmøntningen af den regionale udviklingspulje til uddannelse.

Temaet er denne gang "Udvikling af den pædagogiske kerneydelse i ungdomsuddannelserne", og der bliver fokus på det pædagogiske og den pædagogiske ledelse i ungdomsuddannelserne.

Temaet udmøntes med tre spor, nemlig pædagogisk ledelse, lærerrollen og simulationspædagogik.

Læs mere