Gå til stort luftfoto af Thyborøn kanal

Et storstilet projekt, der samler hele den midtjyske region om at håndtere klimaforandringerne, er nået igennem første nåleøje om EU-støtte. Projektet har bedt om mere end halvdelen af EU's pulje på godt 100 mio. kroner.

I løbet af de kommende seks uger skal Region Midtjylland i dialog med Europa Kommissionen om et projekt, der kan bringe nye løsninger ind i klimakampen – altså kampen imod de uønskede virkninger af et voldsommere vejr.

Projektet Coast to Coast Climate Challenge er nemlig et af de fem projekter, som Europa Kommissionen har bedt om en endelig ansøgning.

Mange interessenter

Ideen med Coast to Coast Climate Challenge er at samle alle interessenter om bordet, så de kan bruge deres samlede viden og iderigdom på at finde de bedste løsninger på den samfundsudfordring, som klimaforandringerne er.
I projektet deltager således næsten samtlige midtjyske kommuner samt forsyningsselskaber, universiteter, VIA, interesse- og brancheorganisationer, styrelser og rådgivere. De vil kunne trække på tilknyttede universiteter og styrelser og desuden kunne hente inspiration fra udlandet.

For lidt og for meget

Tag nu bare udfordringen omkring Thyborøn kanal. Den må jævnligt uddybes for ikke at sande til. Kanalen skal holdes så åben, at dybtgående skibe kan passere, for havnen er den eneste nødhavn på Vestkysten, som vender mod øst. Og jo mere åben, jo bedre vandkvalitet inde i Limfjorden. Men jo større er risikoen også for oversvømmelser, der kan skade afgrøder, bygninger og andre værdier. Og gravearbejdet er dyrt.
Thyborøn Kanal og den vestlige del af Limfjorden er et af de områder, som får opmærksomhed i C2C CC-projektet.

Gudenåen og Storåen

De øvrige større geografiske områder, som er indarbejdet i projektet er Gudenåen og dens kobling til Randers Fjord, den meget vandrige Storåen, der løber gennem Holstebro, samt Kolindsund – dalen, der deler Nord- og Syddjursland.
Derudover omfatter projektet andre mindre områder, hvor grundvandet er udfordret, samt byområder, der har brug for nye metoder til at sikre sig mod oversvømmelser.
En tredje type delprojekt handler om at professionalisere håndteringen af viden på vandområdet. Her vil for eksempel kommunernes og virksomhedernes medarbejdere kunne få opbygget kompetencer med henblik på at gøre løsningerne anvendelige og salgbare – måske også til eksport.

Britisk inspiration

"Ud over at finde fælles løsninger på de fælles udfordringer kommer vi til at udvikle en ny måde at planlægge på. Det nuværende plansystem egner sig ikke til tværgående samarbejder i så komplekse problemstillinger", siger Rolf Johnsen, chefkonsulent i Region Midtjylland og projektleder på C2C CC.
"Og så håber vi på, blandt andet med inspiration fra de engelske Rivers Trusts, at få indarbejdet langt større lokalt ejerskab til vandløb og landskaber. Det kan blive afgørende for, om vi fremover kan imødegå udfordringerne", siger han.

Læs mere på www.klimatilpasning.rm.dk


Billedtekst:
Thyborøn Kanal og den vestlige del af Limfjorden er et af de områder, som får opmærksomhed i C2C CC-projektet. Foto: Lemvig Kommune. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.  


Flere oplysninger:

Rolf Johnsen, projektleder, C2C CC, chefkonsulent i Regional Udvikling, Region Midtjylland, Telefon: 7841 1944
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer