12.07.2016

Efter en oprensning på legepladsen ved Odder Bibliotek kan Region Midtjylland nu melde om ren jord på samtlige offentlige legepladser.

Nu venter de bare på, at græsset vokser op på legepladsen uden for biblioteket i Odder. For så kan børnene igen boltre sig på rutsjebanen og vippedyrene.
Region Midtjylland har brugt de første uger af sommerferien på at fjerne legepladsens jord ned i en halv meters dybde og fylde efter med ren jord.
Oprensningen er resultatet af, at Regionsrådet i fjor besluttede at spørge kommunerne, hvor de har offentlige legepladser og sammenholde adresserne med regionens totale kortlægning af forurenede grunde.


Det gav en række sammenfald, hvor legepladserne viste sig at ligge på arealer, hvor der engang var forurenende aktiviteter som gartneri, havn, karosserifabrik, korn- og foderstofforretning eller olieoplag. Derfor kunne de være forurenet med mange forskelige stoffer, eksempelvis insektsprøjtemidler, olie- og tjærestoffer samt tungmetaller som bly og cadmium.
Kun ét sted, nemlig på legepladsen ved Odder Bibliotek, blev der konstateret en forurening – dog kun en lettere en af slagsen. Derfor besluttede politikerne at afsætte penge til at udskifte det øverste jordlag, så børn ikke kan komme i kontakt med forureningen.


Hør geolog Henrik Rud Larsen fortælle om oprensningen i Odder.