Gå til stort billede af scanner

Som led i et internationalt EU-projekt begynder Region Midtjylland, Herning Kommune, Herning Vand, Aarhus Universitet og Geus i september at scanne jorden ved Sunds. Formålet er at kunne forudsige og håndtere vandproblemer som følge af klimaforandringerne.

I Sunds ved Herning er der udsigt til, at grundvandet stiger. Dels på grund af det voldsommere vejr, som klimaændringerne medfører, og dels fordi forsyningsselskabet Herning Vand tætner kloakkerne, så regnvandet ikke længere kan sive ind i kloakrørene og blive ledt væk. Det er nemlig ikke meningen og alt for dyrt at sende det med spildevandet igennem rensningsanlæggene.

Det stigende grundvand i Sunds kan volde problemer, for grundvandet står allerede højt – nogle steder så højt, at byggegrundene må toppes op med et lag sand, før man kan bygge på dem.

16 pilotområder

"Sunds er et godt eksempel på de udfordringer, som vi kommer til at slås med i mange byområder overalt på kloden. Så vi har brug for at vide, præcis hvor grundvandet vil stige, hvilke problemer det kan skabe, og hvordan vi bedst imødegår dem", siger Topsoils danske projektleder Rolf Johnsen fra Region Midtjylland.
Han har været med til at udpege Sundsområdet som et af projektets 16 pilotområder – de øvrige findes i Belgien, England, Holland og Tyskland.

Bytte-bytte viden

"I forhold til Sunds kan vi formentlig hente en del viden i Holland", siger Rolf Johnsen med henvisning til, at hollænderne i årevis har været tvunget til at håndtere en høj grundvandsstand – blandt andet ved at styre grundvandsspejlet.
Det midtjyske samarbejde med hollandske vandselskaber og myndigheder skal således munde ud i forvaltningsmæssige løsninger på det stigende grundvand i Sunds.
Til gengæld forventer Rolf Johnsen, at det danske konsortium i projektet, nemlig Region Midtjylland, Herning Kommune, Aarhus Universitet og Geus, kan bidrage med viden om, hvordan man beskytter grundvandet mod forurening, og hvordan man får overblik over grundvandsmagasinernes udbredelse ved hjælp af avancerede geofysiske og hydrogeologiske metoder.

Glasfiber og træ

Det er geofysikere fra Aarhus Universitet, der har udviklet metoder til at kortlægge jordbundsforhold og geologi i stor detaljeringsgrad.
På overfladen ser det måske ikke så avanceret ud med et skelet af glasfiberrør på plastikmeder med computerudstyr og GPS påmonteret – spændt efter en ATV. Men systemet kan ved at sende strøm ud i jorden og måle på jordens respons afsløre sandede og lerede lag, hvilket igen kan omsættes til at bestemme, hvor grundvandet står højt. Målingerne suppleres med boringer og pejlinger.

Hør geolog Rolf Johnsen fortælle om projektet på DR P4 

Billedtekst:
Geofysikere fra Aarhus Universitet har udviklet en metode til at kortlægge jordbundsforholdene ved en scanning – og den ser således ud i brug.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Rolf Johnsen, projektleder, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1944

Thomas Gad, geolog, Herning Kommune, telefon 9628 8065

Jesper B. Pedersen, geofysiker, Aarhus Universitet, telefon 5172 5155


FAKTA OM
Projektet Topsoil er støttet af EU's InterReg VB Nordsøprogram og består af 26 partnere fra Danmark, England, Tyskland, Holland og Belgien. Projektperioden løber fra 2015 til 2019, og det samlede budget er på 55 mio. kroner.