Gå til stort billede af efteruddannelse

Omkring halvdelen af virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. De kan imidlertid lære af de dygtigste, der håndterer opgaven meget systematisk, indtænker ændringer i egen organisation og samarbejder med andre aktører. Det viser en ny undersøgelse, som Region Midtjylland har bidraget til.

Der er stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer, og det er en udfordring, som virksomhederne håndterer meget forskelligt.

En udbredt strategi, når virksomheden har travlt og skal bruge kompetencer, er at bede de nuværende medarbejdere om at give den en ekstra skalle. Når det ikke rækker – og det gør overarbejdsløsningen ikke i længden - begynder vanskelighederne, i hvert fald for 48 procent af virksomhederne.

Rift om de faglærte

I en undersøgelse, som Region Midtjylland har medvirket til, fortæller 739 virksomheder om, hvordan de arbejder med at rekruttere, udvikle og fastholde dygtige medarbejdere. 

32 procent oplever "i nogen grad" vanskeligheder med at skaffe de folk, de har brug for, mens 17 procent svarer "i høj grad".

Det er især rift om de faglærte, men det kniber også med at finde medarbejdere med tekniske eller håndværksmæssige kompetencer, specialister, eksempelvis inden for it samt medarbejdere til positioner, der kræver lang og særlig erfaring.

Succes med systematik

"De rette kompetencer er afgørende for virksomhedernes vækst og overlevelsesmuligheder, så det er ikke godt nok, at så mange har besvær med at få opfyldt deres behov", siger Bente Børre Petersen. Hun er ansat i Region Midtjylland og projektleder på det nordiske EU-støttede KOBRA (KompetenceBaseret Regional Analyse), der ser på fremtidens forsyning af kompetencer på tværs af beskæftigelses- og uddannelsessektoren samt erhvervslivet.

"Den nye analyse belyser efterspørgselssiden i dette samspil, altså hvad virksomhederne selv gør for at skaffe den rigtige arbejdskraft.

Det viser sig, at under halvdelen, 42 procent, arbejder systematisk med det. De kan helt sikkert hente inspiration hos dem, der følger en strategi for kompetenceforsyning. Uanset om den så bygger på en systematisk rekruttering, der kan ske lokalt, nationalt eller internationalt, på efteruddannelse af de eksisterende medarbejdere eller via omorganisering, outsourcing eller ny teknologi", siger Bente Børre Petersen.

Overblik over kompetencer

De, der lykkes bedst, har et godt overblik over medarbejdernes aktuelle kompetencer og bruger en palette af muligheder for at hente nye ind.

Her gør virksomhederne i udpræget grad brug af deres personlige netværk (77 procent) eller af det etablerede voksen- og efteruddannelsessystem VEU (67 procent).

De mest succesrige er desuden opmærksomme på, at det ofte er nødvendigt at samarbejde med andre, så de indtænker rådgivere og underleverandører i forhold til deres kompetenceforsyning.

Endelig viser analysen, at små og mellemstore virksomheder føler sig langt mere udfordrede på kompetenceområdet end de store. Måske hænger det sammen med, at de kun har få interne ressourcer til at arbejde med kompetenceforsyning. Under halvdelen af virksomhederne med 5-100 ansatte har en fuldtidsmedarbejder dedikeret til at arbejde med HR.

Se rapporten Kvalificeret arbejdskraft - Fremtidens store udfordring for dansk erhvervsliv (pdf)


Billedtekst:
De virksomheder, der lykkes bedst med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, har et godt overblik over medarbejdernes aktuelle kompetencer og bruger en palette af muligheder for at hente nye ind.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger

Bente Børre Petersen, projektleder for KOBRA, KompetenceBaseret Regional Analyse, Telefon: 7841 1516, 


FAKTA
Analyserapporten "Kvalificeret arbejdskraft – fremtidens store udfordring for dansk erhvervsliv" er udarbejdet af Oxford Research, IRIS Group og Plougmann-Management og finansieret af Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Akademikerne, Akademikernes a-kasse og REG LAB.