Gå til større version af billedet

Region Midtjylland har i 2015 gennemgået samtlige offentlige legepladser for mulige jordforureninger. Resultatet er én legeplads med lettere forurenet jord, og den vil nu blive renset, så også den er "børnesikker".

Forældre og pædagoger kan roligt sende børn ud på de offentlige legepladser i Region Midtjylland uden at risikere, at de kommer i kontakt med giftige stoffer som tungmetaller eller tjære.

Også selv om nogle af legepladserne er etableret på grunde, der tidligere har huset forurenende aktiviteter som gartnerier, havne, karosserifabrikker, foderstofforretninger eller olielagre.

Det er Region Midtjyllands konklusion efter at have krydstjekket samtlige offentlige legepladser i regionens 19 kommuner og sammenholdt deres beliggenhed med kortlægningen af mulige eller konstaterede jordforureninger.

En OK pris

Kun ét sted, nemlig på legepladsen ved Odder Bibliotek, er der fundet en lettere forurening med tungmetaller og tjærestoffer. Her vil det øverste jordlag nu bliver gravet væk og erstattet med ren jord, fortæller Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.

"Allerede nu er det ikke særlig sandsynligt, at børnene kommer i kontakt med den jord, som vi karakteriserer som lettere forurenet, for en del af legepladsen er dækket af et ret tæt græslag og resten af faldmåtter under legeredskaberne. Og jorden er ikke mere forurenet, end den ofte er i byområder efter mange år med røg og støv fra industri og trafik.

Men fordi der kun er tale om den ene legeplads, og fordi det kan være vanskeligt at rådgive alle brugerne om, at de bør vaske fingre, før de spiser madpakken, vælger vi at skifte det øverste jordlag. Det koster 100-200.000 kroner, og vi vurderer, at det er en OK pris for at kunne erklære alle de offentlige legepladser for rene", siger Poul Erik Christensen.

11 mistænkte

Ved krydstjekket mellem kortlagte områder og beliggenhed af offentlige legepladser var der 11 sammenfald, som Region Midtjylland og kommunerne har set nærmere på og nu altså snart kan frikende.

Flere af sammenfaldene skyldtes, at man tidligere har kortlagt hele matrikler, selv om kun et lille hjørne af dem havde rummet en olietank eller var forurenet. I et par tilfælde er det forurenede sted således i god afstand fra legepladsen og ikke tilgængeligt for børnene.

Et enkelt sted har kommunen allerede valgt at flytte en legeplads væk fra et lettere forurenet område, og et par steder var der tale om arealer, som var renset, men fejlagtigt ikke taget ud af kortlægningen.


Billedtekst: Om kort tid kan børnene lege "Jorden er ikke giftig" på alle offentlige legepladser i hele regionen. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 


Flere oplysninger:

  • Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling, Telefon: 2496 9630
  • Per Novrup, miljøtekniker, Regional Udvikling, Region Midtjylland, Telefon: 7841 1918

 

FAKTA
Regionen betaler for at undersøge og fjerne en forurening, der truer drikkevandsressourcer eller menneskers sundhed i boliger, i børneinstitutioner og på offentlige legepladser.
Vi har særligt fokus på børn i alderen 0-6 år, fordi de er mere udsatte og følsomme over for jordforurening end voksne. I praksis får børneinstitutioner og legepladser derfor topprioritet.