Hvert år bruger Region Midtjylland omkring 40 mio. kroner på at finde og fjerne forureninger, der truer menneskers sundhed eller vores grundvand.
Klik for høj opløsning. /Foto: Region Midtjylland - Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.

30.03.2016

Region Midtjylland går nu målrettet efter forureninger med sprøjtemidler for at forhindre, at de breder sig til vores drikkevand.

Gamle forureninger med sprøjtemidler presser stadig flere boringer efter drikkevand. Mindst hver fjerde gang vandværkerne stikker snabelen i jorden efter vand, finder de også pesticidrester. Og i nogle tilfælde endda i mængder, der overstiger de officielle grænseværdier. Og så må de opgive at bore lige der - eller nødtvungent satse på at kunne fortynde forureningen med vand fra vandværkets øvrige boringer.

"Det er en udfordring, som vi stadig oftere står med. Nogle vandværker – især i byerne - har ikke mulighed for at finde alternative steder at hente vandet op", siger Hans Fredborg, vicedirektør i Region Midtjylland.
"Så vi skal have fat i de såkaldte punktkilder, hvor forureningerne udspringer fra, og sørge for, at de giftige stoffer ikke ødelægger det vand, vi skal drikke", siger Hans Fredborg.

Fjerne eller aflede

Region Midtjylland har derfor dedikeret 2016 til at gå direkte efter disse truende pesticidforureninger. Det fremgår af den jordforureningsplan, som regionsrådet godkendte på sit møde onsdag. Data fra samtlige vandboringer skal skabe overblik over pesticidindholdet i grundvandet samt forskellige områders vandkvalitet og sårbarhed over for forureninger.

Forureningerne skal opspores og undersøges, og derefter skal der tages stilling til, om den forurenede jord skal fjernes, eller om man på anden måde kan uskadeliggøre de problematiske stoffer. Det kan eksempelvis ske med afværgeboringer, der påvirker de naturlige vandstrømme under jorden, så forureningen ikke løber hen mod vandværkets boringer.

Man kan også lave afværgeboringer, der pumper det forurenede vand op, renser det og sender det ud i et nærliggende vandløb.

40 mio. kroner

Hvert år bruger Region Midtjylland omkring 40 mio. kroner på at finde og fjerne forureninger, der truer menneskers sundhed eller vores grundvand. Fremover har regionen desuden fået ansvar for at håndtere forureninger, der truer overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområde.

Gennemsnitligt bliver der grebet ind over for 30-40 forureninger om året for at fjerne dem eller sikre, at de ikke truer grundvand eller menneskers sundhed.

"Så hvis vi skal klare alle de 2.780, der lige nu er konstateret forurening på, vil det tage 80 år. Bare en hurtig udregning. Derfor er det så vigtigt at tage de værste først", siger Hans Fredborg.

Se indslag fra TV2 Østjylland