11.11.2016

13 meget forskellige kulturprojekter fra hele Region Midtjylland indstilles til udviklingsstøtte af det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling.

Udvalget modtog 47 ansøgninger på til sammen 25 millioner kroner, hvilket satte politikerne på den svære opgave med at vælge mellem mange gode projekter.

- Vi har bestræbt os på at støtte de projekter, som i særlig grad bidrager til at skabe samarbejde på tværs af kommunegrænser, brancher og arbejdsområder. Vi ser det tværgående samarbejde som et middel til at udvikle kulturlivet og de kulturfaglige miljøer i hele regionen. Vi vil meget gerne bidrage til at styrke samspillet mellem kulturen og andre vigtige samfundsområder, siger udvalgets formand Poul Erik Christensen.

Kultur på nye måder


Blandt de projekter der får mest støtte er et nyt samarbejde mellem fem museer i Holstebro og tre tekniske skoler om at udvikle design og uddannelse med inspiration fra gamle håndværk. Samarbejdet indstilles til 1,63 millioner kroner i støtte.

Derudover anbefaler udvalget, at den sociale forening Læseforeningen og fem midtjyske kommuner får støtte til at fortsætte deres forsøg med at skabe læsegrupper for stress- og depressionsramte på regionens biblioteker. Deres nye fælles kultur- og sundhedstilbud indstilles til 1,8 millioner kroner i udviklingsstøtte.

Listen over støttemodtagere tæller også Museum Ovartaci i Aarhus, der indstilles til at modtage 650.000 kroner til at udvikle en række nye udstillinger i Business Park Skejby.

- Det er glædeligt, at vi denne gang kan nå så bredt ud med støtte til blandt andet film, dans, museer, elektronisk musik, læsegrupper og kunstnerisk byudvikling, siger Poul Erik Christensen.

Politikerne i Forretningsudvalget og Regionsrådet skal på møder henholdsvis 15. november og 23. november beslutte, om indstillingen fra det rådgivende udvalg følges.


Fakta


• Projekter der indstilles til støtte kan ses her:
http://www.rm.dk/politik/udvalg/radgivende-udvalg/regional-udvikling-2014-2017/dagsordner/#Ansøgningertilkulturudviklingsmidlerne1.september2016

Flere oplysninger


• Formand for det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling, Poul Erik Christensen. Mobil: 2496 9630
• Kulturkonsulent Mikkel Ottow, Mobil: 4092 6709
• Kulturkonsulent Erik Bach Andersen, Mobil: 5132 3671
• Kulturkonsulent Mie Pedersen, tlf. 2154 8760.

• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/