Gå til stort billede af dukke som bruges i førstehjælpsundervisningen

Der er især fokus på den pædagogiske kerneydelse, når Region Midtjylland denne gang fordeler knap 14 mio. kr. fra sin udviklingspulje til uddannelse. Herunder til virtual reality i de naturvidenskabelige fag på gymnasierne og simulation på sosu-skolerne.

Knap otte mio. kr. fordeles mellem fire projekter, der inddrager 20 skoler over det meste af regionen og i udstrakt grad beskæftiger sig med simulationspædagogik. Resten af midlerne går til ti projekter, der spænder vidt, fra klasserumskultur over lærerrollen og til grøn omstilling.

Virtual reality

Der skal udvikles software og arbejdes med undervisningsforløb baseret på virtual reality som metode for at styrke de naturvidenskabelige fag på gymnasieniveau. Det skal hjælpe til at motivere eleverne og samtidig gøre fagstoffet mere tilgængeligt (1,6 mio. kr.). 

Dukker på sosu

Regionens social- og sundhedsskoler arbejder i fællesskab for at få skabt undervisningsmetoder, der skal sikre, at deres elever bliver endnu dygtigere. Det skal de blive ved bl.a. at arbejde med dukker i menneskestørrelse. Dukkerne kan programmeres til at have bestemte symptomer eller reagere på bestemte måder, eksempelvis kaste op (2,8 mio. kr.). 

Klasserumskultur, lærerrollen og grøn omstilling

Derudover bevilgede regionsrådet på sit møde den 23. november midler til 10 andre projekter. De sidste syv får midler fra den åbne pulje.

  • Mercantec kan sammen med fem andre skoler arbejde med feedback for læring gennem en styrket professional dialog om skolens og den enkelte lærers praksis (1,4 mio. kr.).
  • UC Holstebro vil sammen med tre andre skoler arbejde med at opbygge og bruge læringsfællesskaber (2,1 mio. kr.).
  • Learnmark Horsens får sammen med en række andre ungdomsuddannelser i regionen midler til at styrke arbejdet med innovation i praksis (4 mio. kr.).
  • Bjerringbro Gymnasium skal sammen med bl.a. Energimuseet udvikle undervisningsforløb om grøn omstilling (270.000 kr.).
  • Viborg Katedralskole og Tørring gymnasium skal arbejde med at styrke elevernes faglige argumentation (340.000 kr.).
  • Social- og Sundhedsskolerne i Aarhus og Randers skal arbejde med at udvikle bedre undervisningsmateriale til elever på talentsporet (360.000 kr.).
  • Tradium og Learnmark har fået midler til at styrke synergi og samspil i EUX-uddannelserne (500.000 kr.).
  • Langkær og Viborg Gymnasier skal arbejde med en bedre klasserumskultur gennem simulationsbaserede undervisningsforløb (180.000 kr.).
  • På Aarhus TECH skal der arbejdes med lærerrollen i komplekse læringssituationer, hvor køn, kultur, diagnose og talent giver udfordringer i den daglige undervisning (245.000 kr.).
  • SOSU Silkeborg får midler til at skabe bedre samspil mellem social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen i det nære borgerrettede sundhedsvæsen (105.000 kr.).

 

Billedtekst:
Eleverne på de midtjyske social- og sundhedsskoler skal arbejde med dukker i menneskestørrelse. De kan programmeres til at have bestemte symptomer eller reagere på bestemte måder, eksempelvis kaste op.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Maria Skov Pedersen, udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1105