Gå til større billede af kort

En lang række midtjyske ungdomsuddannelser får nu bedre muligheder for at arbejde med innovation og entreprenørskab. Regionsrådet har netop bevilget 7,5 mio. kroner til blandt andet at styrke undervisernes kompetencer og skabe fabrikslaboratorier i samarbejde med lokale virksomheder.

Det er især undervisningen i entreprenørskab og innovation, der bliver styrket, når Region Midtjylland denne gang fordeler 7,5 mio. kroner fra sin udviklingspulje til uddannelse.

Således går knap seks mio. kroner til tre projekter, som skal bidrage til, at de unge får mod på engang at starte egen virksomhed eller skabe udvikling i andres virksomheder.
De tre projekter inddrager i alt 21 uddannelsesinstitutioner over det meste af regionen, og de gennemføres i forlængelse af, at regionen i foråret 2016 har kortlagt den eksisterende indsats på området.

Underviserne

Der skal ses på undervisernes kompetencer i InnovationsSkoleMidt og hvordan man kan udvikle, afprøve og gennemføre modeller for spredning og forankring af undervisning i innovation. Der skal ses på de nødvendige pædagogiske kompetencer på det ledelsesmæssige, det tværfaglige og det fag-faglige niveau. Projektet har deltagere i det meste af regionen.

Smarte miljøer

De to øvrige projekter drejer sig om innovations- og inkubatormiljøer, hvor man i projektet Smart Innovators arbejder videre med og bygger ovenpå erfaringerne fra det tidligere projekt Young Business. Der skal skabes gode innovations- og inkubatormiljøer for unge på tværs af uddannelsesretninger og i samarbejde med erhvervslivet, som en fast del af aktiviteterne på de deltagende institutioner. Ambitionen er seks innovations-/inkubationsmiljøer, som ved projektets afslutning skal have udklækket mindst ti nye virksomheder.

Fablabs

I projektet Udvikling af prototyper på fablabs for at understøtte elevernes innovation og entreprenørielle kompetencer og forberedelse til iværksætteri skal der udvikles og etableres fablabs – fabrikslaboratorier. De skal placeres dels i elevernes nærmiljø og daglige skolerelationer, dels udenfor, og de skal gøres til en naturlig del af undervisningen i innovation og entreprenørskab.
Samlet set dækker de to projekter den nordlige- og østlige del af regionen.

Fysik, lyd og kultur med mere

Derudover bevilgede regionsrådet på sit møde onsdag 1,7 mio. kr. til seks projekter under en åben pulje, hvor temaerne spænder vidt.

  • Således får Grenå Gymnasium tilskud til at udvikle fysikundervisningen.
  • Struer Statsgymnasium får midler til at arbejde med lyd sammen med blandt andre Struer Museum og det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark, Astra.
  • Horsens Gymnasium kan udvide det såkaldte Intrface-samarbejde mellem gymnasier og kulturinstitutioner og udvikle undervisningsforløb med deltagelse af aktører uden for medlemskredsen, eksempelvis andre kulturaktører, oplevelsesvirksomheder eller produktionsvirksomheder.
  • Egaa Gymnasium kan sammen med otte andre gymnasier i regionen og Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet (CCT-AU) arbejde med at analysere et problem på en måde, som gør det muligt at anvende en computer til dets løsning.
  • Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg skal sammen med Learnmark Horsens og Social- & Sundhedsskolen Herning få flere elever til at overveje et udlandsophold i løbet af deres uddannelse
  • Endelig vil TRADIUM samle en række ungdomsuddannelsesinstitutioner om et projekt, der går ud på at tilbyde kinesiske elever undervisning i innovation og entreprenørskab med involvering af danske lærerkræfter.

 

Billedtekst:
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen

 

Flere oplysninger

Pia Fabrin, Sekretariatsleder, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1103

Maria Skov Pedersen, Udviklingskonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1105 / 5116 6720