Gå til stort billede af børn der gynger

Forældre ved alt for lidt om erhvervsuddannelserne – og derfor fortsætter flertallet af unge med at vælge en gymnasial uddannelse. Derfor skydes en kampagne i gang netop nu for at klæde forældre bedre på til at tale om uddannelse med deres børn. For arbejdsgiverne skriger på flere faglærte.

Tre ud af fire af de forældre, der har børn mellem 14 og 23 år, vil råde eller har allerede rådet deres børn til at tage en gymnasial uddannelse. Det gør de, selv om hver femte ikke føler sig klædt på til opgaven med at vejlede deres børn i valg af ungdomsuddannelse. Og selv om tre ud af fire indrømmer, at de ved mest om de gymnasiale uddannelser, og EUX og erhvervsuddannelserne topper listen over de ungdomsuddannelser, de ved mindst om.

Det viser en ny undersøgelse, mediebureauet IUM og IPG Mediabrands har lavet for Den Regionale Ungeenhed. Derfor lancerer de sammen med de fem regioner og en lang række samarbejdspartnere – som Danske Erhvervsskoler, Hands On og flere af arbejdsmarkedets parter - kampagnen Ditbarnsfremtid.dk.
Kampagnen skal med film, annoncer og et kampagnesite gøre forældrene nysgerrige på erhvervsuddannelserne og give dem ammunition til uddannelsessnakken med deres børn.

- Kampagnen fokuserer på at give forældrene den viden, de mangler – ikke den viden, de har i forvejen. Derfor prøver vi at fange forældrene hjemme i familien via sociale og trykte medier og TV i et håb om at få deres øjne op for de gode job- og videreuddannelsesmuligheder, man har, hvis man uddanner sig som f.eks. struktør eller industritekniker. Vi vil simpelthen have erhvervsuddannelserne ind i uddannelsessnakken. For det er de ikke lige nu, siger Inge Prip, styregruppeformand for Den Regionale Ungeenhed.

I Region Midtjylland er kampagnen et af flere initiativer, der skal støtte op om erhvervsuddannelsesreformen og skaffe flere faglærte – blandt andet til industrien, der har afgørende betydning for den midtjyske vækst og udvikling.
- Vi har sat en stor indsats i gang for at skaffe praktikpladser til alle og for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Her har forældrene et stort ansvar, siger Poul Erik Christensen, formand for Region Midtjyllands rådgivende udvalg for regional udvikling.
- Nogle forældre har et forældet billede af karrieremulighederne for faglærte og ser fortidens hårde og nedslidende og ofte beskidte arbejde for sig. Selvfølgelig findes det hårde fysiske arbejde stadig i enkelte brancher, men en lang række jobs for faglærte er præget af teknologi, it og automatiserede processer. Her er brug for dygtige fagfolk, som kan bidrage til den nødvendige innovation og produktivitet, siger Poul Erik Christensen.

At der er et kæmpe behov for kampagnen, viser søgemønsteret til ungdomsuddannelserne i 2016 tydeligt. Et stort flertal af eleverne fra 9. og 10. klasse (74 %) har valgt en gymnasial uddannelse som første prioritet, mens kun 18 % har valgt en erhvervsuddannelse.
Det står i skærende kontrast til, at fremskrivninger fra DI og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi kommer til at mangle helt op mod 70.000 faglærte i 2025.

Og problemet ligger ikke bare ude i fremtiden, understreger LO-formand Lizette Risgaard.
- Vi har faktisk et helt akut behov for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Virksomhederne skriger på deres faglige viden og arbejdskraft rundt om i landet, siger hun.
Samtlige regioner i Danmark mangler allerede nu faglært arbejdskraft og efterlyser blandt andet struktører, VVS-energiuddannede, entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere, murere, tømrere, smede, procesoperatører, elektrikere og industriteknikere.

Jacob Holbraad, adm. direktør i DA supplerer:
- Der er masser af gode job-, løn- og karrieremuligheder i at tage en erhvervsuddannelse. Det håber jeg, at flere unge og deres forældre bliver opmærksomme på. For dygtige faglærte er rygraden i de private virksomheder. Og vi har brug for dem nu og i fremtiden. Derfor har vi også netop lavet en aftale med regeringen og fagbevægelsen, hvor målet er at vi skal have 8-10.000 flere praktikpladser, siger han.

Se faktaark med flere tal og prognoser

 

Billedtekst: Kampagnen Ditbarnsfremtid.dk skal gøre forældrene nysgerrige på erhvervsuddannelserne og give dem ammunition til uddannelsessnakken med deres børn.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger

Poul Erik Christensen (B), medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland og formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling, tlf: 2496 9630
Pia Fabrin, vicekontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1103
Kirsten Marie Juel Jensen, pressekonsulent for Den Regionale Ungeenhed, telefon: 2244 9379