Gå til stort billede af regionens feltbil og borerig

Region Midtjylland er tirsdag vært for en delegation fra den kinesiske Sichuan-provins. Kineserne er interesserede i danske løsninger på området for jordforurening og skal blandt andet besøge en forurenet testgrund i Horsens og med på feltarbejde.

Danske virksomheder sidder muligvis med svarene på en række af Kinas forureningsudfordringer. Og dem er der gigantiske forretningsmuligheder i – alene af den grund, at 16 procent af Kinas areal vurderes at være forurenet.

I denne uge skal fem medarbejdere fra miljømyndighederne i den kinesiske Sichuan-provins se nærmere på nogle af de danske løsninger. Delegationen er anført af Ye Hong, som står i spidsen for Sichuans miljøvidenskabelige akademi.

Testgrund og feltarbejde

Tirsdag besøger de fem kinesere Horsens, hvor Region Midtjyllands miljømedarbejdere vil vise dem den forurenede testgrund ved Danmarks Industrimuseum.

Testgrunden er en af syv nationale testgrunde og er oprettet i et partnerskab mellem Region Midtjylland, Horsens Kommune, Industrimuseet og VIA University College. Her kan virksomheder, videninistitutioner og myndigheder afprøve teknologier og koncepter vedrørende jordforurening.

Delegationen skal også med på feltarbejde hos en landmand uden for byen, hvor geofysikere fra Aarhus Universitet lige nu er ved at indsamle data om grundvandsmagasinerne. Dette arbejde foregår i regi af det EU-støttede projekt Topsoil, som Region Midtjylland står i spidsen for, og hvor også belgiske, britiske, hollandske og tyske partnere er involveret.

Opbakning fra myndigheder

Besøget fra Sichuan udspringer af den treårige samarbejdsaftale, som blev indgået i fjor mellem miljømyndighederne i Sichuan-provinsen, Region Midtjylland, Danish Soil Partnership samt Via University College i Horsens.

Netværket Clean har fået opgaven med at koordinere samarbejdet i den danske kreds af partnere.

Ifølge kontorchef Morten Bondgaard fra Region Midtjylland er regionens formål med samarbejdsaftalen at bane vejen for, at danske virksomheder kan bidrage til at løse kinesernes voksende udfordringer med jord- og grundvandsforurening og dermed skabe grønne arbejdspladser.

Samarbejdsaftaler mellem myndigheder er et vigtigt skridt i denne retning, da stærke relationer er afgørende for at skabe forretning i Kina.

"De danske virksomheder har desuden brug for gode referencer fra de danske myndigheder samt politisk opbakning, hvis de skal ind på det kinesiske marked. Når kineserne så på et tidspunkt er klar til at investere i løsninger, skulle det jo gerne være danske virksomheder, der får opgaverne", siger Morten Bondgaard.

 

Billedtekst: De kinesiske gæster vil gerne se, hvordan Region Midtjylland arbejder med at tackle jordforurening og beskytte grundvandet. Her et glimt af regionens feltbil og i baggrunden boreriggen i arbejde.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 


Flere oplysninger

  • Morten Bondgaard, kontorchef, Region Midtjylland, Regional Udvikling, telefon: 7841 1916
  • Helle Blæsbjerg, geolog, Region Midtjylland, Regional Udvikling, telefon:7841 1933