Efter sommerferien får de midtjyske unge endnu flere muligheder for at påbegynde en erhvervsuddannelse. Uddannelsesministeriet har stort set fulgt regionens anbefalinger og har placeret 281 uddannelser i Region Midtjylland.

Til sommer kan man blive faglært på 281 måder i Region Midtjylland – mod 276 i dag. 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggjorde fredag placeringen af landets erhvervsuddannelser for de kommende fem-ti år, og i Midtjylland har ministeriet i vidt omfang lyttet til regionsrådets anbefalinger.

Eksempelvis kan man også fremover blive cnc-tekniker i Holstebro, Viborg og Horsens.
Og bageruddannelsen, som man før skulle til Viborg, Skjern eller Holstebro for at tage, bliver nu også udbudt på Djursland og i Aarhus.

Derimod fik regionen ikke som ønsket en redder-uddannelse i Silkeborg, så midtjyske unge med redderambitioner må fortsat rejse til Esbjerg eller Nordsjælland for at blive uddannet.

Udbudsrunden er gennemført som led i erhvervsuddannelsesreformen. Her har alle eksisterende og nye udbydere søgt om godkendelse til at huse en eller flere af de godt 100 forskellige erhvervsuddannelser.

35.000 for lidt i 2020

"Det er godt nyt for både de unge og virksomhederne, at erhvervsuddannelserne når endnu bredere ud i landet. Skolerne bør jo være tilgængelige for de unge og også gerne ligge, hvor der er brug for den faglærte arbejdskraft", siger regionsrådsformand Bent Hansen med henvisning til, at der er stigende mangel på faglært arbejdskraft i virksomhederne.

"Jeg forstår dog ikke, at ministeriet ikke har placeret redderuddannelsen på en af vores SOSU-skoler. Sygetransport kræver stadig flere kompetencer, når behandlingen starter i ambulancen – her har sundhedsområdet noget at byde ind med", siger Bent Hansen.

I 2020 vil der på landsplan mangle op mod 35.000 faglærte, men i år søgte færre end hver femte ung ind på en erhvervsskole som førsteprioritet – hvorimod tre ud af fire søgte ind på gymnasiet.
Fra 2001 til 2016 er andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, faldet fra 31,7 procent til 18,4 procent.

Forældre påvirker meget

"Det er en stor og vigtig opgave at vende udviklingen, så flere søger en erhvervsuddannelse. Vi skal blandt andet sikre, at der er et godt udbud af uddannelser i alle egne af regionen og gode transportmuligheder for de unge. Og så er vi nødt til at henvende os til de unges forældre også, for de er i høj grad bestemmende for, hvilke uddannelse de unge bliver tilmeldt", siger Bent Hansen.

Derfor støtter Region Midtjylland og de øvrige danske regioner også en kampagne, som blev søsat i sidste uge. Kampagnen retter sig mod forældre og skal få dem til at tage en god uddannelsessnak med deres børn.

Læs mere om kampagnen på www.ditbarnsfremtid.dk

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, telefon: 7841 0010 / 4031 3707
Pia Fabrin, vicekontorchef, telefon: 7841 1103