20.04.2017

Et nyt forskningsprojekt "Tværspor" på Hospitalsenheden Horsens skal undersøge, om dataanalyse kan bruges til at forudsige, hvilke patienter, der vil blive indlagt akut inden for det næste år.

0,7 % af borgerne i Horsens-området står i dag for knap 30 % af alle de akutte indlæggelser på hospitalet.

Men hvad er årsagen til, at en lille gruppe borgere bliver akut indlagt igen og igen? Og kan nogle af indlæggelserne forebygges?

Dén viden skal det fem-årige forskningsprojekt 'Tværspor' nu tilvejebringe gennem analyse af store mængder data indsamlet på tværs af de fire kommuner i Horsens-klyngen, områdets praktiserende læger og hospital.

Data om 170.000 borgere

Projektet skal sammenholde data fra optageområdets i alt 170.000 voksne borgere om f.eks. diagnoser, indlæggelser og ambulante besøg på hospitalet, oplysninger fra kommunen samt kontakter og medicinordinationer hos borgernes egen praktiserende læge.

- Der er brug for et bedre indblik i, hvordan borgerne bruger vores sundhedsvæsen, og hvordan deres forløb typisk ser ud, hvis vi skal skabe bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sundhedssektorerne og undgå hospitalsindlæggelser, der kan forebygges, siger sygeplejerske, ph.d. og sundhedsvidenskabelig forsker Mette Trøllund Rask.

Hun står i spidsen for forskergruppen bag projekt 'Tværspor' sammen med projektleder Gitte Kjeldsen og chefkonsulent Lise Viskum Hansen.

- Med mere viden om de borgere, som er i risiko for at bruge sundhedsvæsenet betydeligt, og hvad der typisk karakteriserer deres adfærd, så kan vi bedre sætte ind med målrettet hjælp. Det giver øget fokus på forebyggelse samtidig med, at borgerne kan komme til at spille en mere aktiv rolle i forhold til deres egen behandling og sundhed, siger Mette Trøllund Rask.

Projektets potentiale

I forskningsprojektets første fase gennemføres et registerdata-studie fra primær- og sekundærsektoren, mens projektets anden fase er rettet mod udvikling og evaluering af tværsektorielle interventioner.

Forventningen er, at projektet resulterer i en afprøvet model for vurdering af den enkelte patients risikoprofil og for tilbud om en tværsektoriel indsats, der kan udbredes til flere klynger.

Den tværsektorielle populationsbaserede forskningsdatabase, som anvendes i projektet, har ligeledes perspektiv til at bibringe viden om patientforløb og forbrugsmønstre på tværs af sektorer, som rækker ud over det konkrete projekt.

Forskningsprojektet har bl.a. opnået støtte fra Danske Regioners og Sundhedskartellets udviklings- og forskningspulje, MTIC Circular Co-Creation og Folkesundhed i Midten.

Fakta:

Følgende parter indgår i projektet:

- Odder, Hedensted, Horsens og Skanderborg Kommuner
- Koncern Økonomi, Region Midtjylland
- Center for Akutforskning, AUH og AU
- Praksiskoordinator for Horsensklyngen
- Enversion A/S
- VIA UC Horsens/Aarhus
- MTIC
- BI kontoret, Region Midtjylland
- Hospitalsenheden Horsens.

Flere oplysninger:

Mette Trøllund Rask, Klinisk sundhedsfaglig forsker, cand.scient.san., Ph.d. Mobil 2363 7144 / MERASK@rm.dk

Jørgen Schøler Kristensen, Lægefaglig direktør, dr. Med. Mobil 2016 3201 / joerkris@rm.dk