24.08.2017

Vi bygger, ombygger og gentænker vores hospitaler, så alle dem, der skal føde, have nyt knæ eller have opereret hjertet, kan få den bedste og mest effektive behandling.

Vi bygger nye hospitaler for livet og åbner dørene søndag den 3. september.

97 procent privatliv 

Landet over vil 1.592.277 kvadratmeter nye hospitaler stå færdige frem mod 2025, og 97 procent af sengestuerne i de nye hospitalsbyggerier bliver enestuer. Det betyder mere ro til at patienterne kan komme sig, og mere plads til pårørende. Det betyder også mindre risiko for spredning af smitte og infektioner og rum til, at personale og patienter kan tale om diagnoser og svære spørgsmål uden at naboen lytter med.

Kom nu selv og se!

- Man kan ikke forandre sundhedsvæsenet så grundlæggende, som vi har gjort de seneste ti år, uden at det medfører både utryghed og utilfredshed, medgiver regionsrådsformand Bent Hansen (S).
- Men nu kan vi begynde at se resultaterne af de mange års planlægning og byggeri, og jeg glæder mig over, at vi nu kan vise arbejdet frem: De nye hospitaler er fremtiden. Vi har for eksempel prioriteret enestuer, og vi har inddraget patienter og pårørende for at finde ud af, hvad der er vigtigst for dem, når de besøger hospitalet.

Helikopter til døren

Også akutmodtagelserne bliver nytænkt. Det betyder blandt andet, at de fleste af akutmodtagelserne får helikopterlandingspladser, så transporten fra ulykkesstedet kan ske så effektivt som muligt.

Fem åbne hospitaler

I Region Midtjylland er der 3. september Åbent hospital på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Viborg, det nye hospital i Gødstrup, Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens.

Se detaljer om program og tilmelding på www.vibyggerforlivet.dk og tilmeld.rm.dk

Alle pressemeddelelser om Åbent hospital