23.08.2017

Fra skoleåret 2018/19 kan det blive muligt at tage den toårige hf-uddannelse i Bjerringbro, Ringkøbing og Hadsten. Samtidig kan de unge i Struer få mulighed for at gå på den treårige tekniske gymnasieuddannelse, htx, i byen. 

Foto: Colourbox 

Bjerringbro Gymnasium, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og Favrskov Gymnasium i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole fik i dag behandlet deres ansøgninger om at kunne udbyde hf-uddannelsen fra skoleåret 2018/19. Regionsrådet valgte at indstille til Undervisningsministeriet, at disse hf-tilbud oprettes i Bjerringbro, Hadsten og Ringkøbing.

- Der er et politisk ønske om en bred geografisk dækning af ungdomsuddannelser. Det gælder selvfølgelig også hf, som det jo med den nye gymnasiereform er blevet muligt at søge direkte ind på efter 9. klasse, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Herningsholm Erhvervsskole har desuden som et forsøg fået lov til at udbyde hf under forudsætning af, at Undervisningsministeriet sikrer, at det sker i et samarbejde med Herning HF & VUC. Foruden de nye hf-tilbud indstiller regionsrådet også til Undervisningsministeriet, at Struer Statsgymnasium får lov til at føje htx-uddannelse til skolens palet af uddannelsestilbud.

Otte ansøgninger i alt

Der var i alt seks ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner om at få lov til at udbyde den toårige hf-uddannelse, en ansøgning om den toårige stx-uddannelse (tidligere kaldet studenterkursus) og en ansøgning om den treårige htx-uddannelse. Læs mere om ansøgninger på regionsrådets dagsorden

Region Midtjyllands rolle i forhold til udbud af ungdomsuddannelser

  • Det er lovbestemt, at regionsrådet skal koordinere den samlede indsats i regionen for at sikre et sammenhængende udbud af ungdomsuddannelser.
  • Opgaven omhandler den geografiske placering af uddannelserne og kapaciteten på uddannelserne for at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen.
  • Regionsrådet indstiller til Undervisningsministeriet, der endeligt godkender udbuddet af ungdomsuddannelser.
  • Regionsrådets koordinerer i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde ungdomsuddannelser i regionen.