15.08.2017

Besparelser på regionale busruter bør udskydes. Det mener forretningsudvalget i Region Midtjylland, som foreslår at regionsrådet på onsdag vedtager Midttrafiks foreslåede budget, selvom det betyder et underskud på 35,8 mio. kr.

Der bør ikke umiddelbart ændres ved hverken rutenet eller antallet af regionale busafgange i Region Midtjylland. Det vurderede regionens forretningsudvalg på sit møde tirsdag.

Beslutning med underskud
Forretningsudvalget lægger derfor op til, at regionsrådet onsdag i næste uge vedtager Midttrafiks budget, selv om det betyder et 35,8 mio. kr. stort budgetunderskud, der senere skal dækkes af besparelser på Regional Udviklings budget.

Langtidsholdbar løsning
En vedtagelse af det foreslåede budget betyder, at omfanget af ruter og afgange forbliver uændret i 2018. Men derefter er det nødvendigt at finde en mere holdbar løsning, mener regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Mere koordinering
Forretningsudvalget foreslår derfor også, at kommunerne skal have bedre muligheder for at øge deres engagement i den samlede planlægning af kollektiv trafik i Region Midtjylland.

- Der findes i forvejen en trafikstyregruppe med repræsentanter for kommunerne, regionen og Midttrafik. Vi foreslår, at gruppens opgaver bliver udvidet, så den står for at koordinere de mange forskellige synspunkter, som både privatpersoner og nogle kommuner har givet udtryk for i debatten om besparelser, forklarer regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Stigende udgifter til busser
Baggrunden for debatten om Midttrafiks økonomi er stadig stigende udgifter til regionale busruter. Fra 2007 til 2017 er udgifterne steget fra 40 % til 52 % af Regional Udviklings budget. Stigningen ser ud til at fortsætte, og i 2018 er der budgetteret med 325 mio. kr. til kollektiv trafik.

 

Flere oplysninger