08-12-2017 

I tre dage har to af Europas førende fødevareregioner udvekslet viden i Aarhus og Foulum. Et samarbejde mellem hollandske Region FoodValley og Region Midtjylland kan både skabe jobs og nye løsninger på det globale marked.

En af overskrifterne ved besøget var "triple helix". Et begreb der bruges om det samarbejde, der skal være til stede mellem erhvervslivet, vidensinstitutioner/forskning og det offentlige for at skabe vækst og udvikling. 

En stor delegation af partner fra det offentlige, virksomheder og universitet i Wageningen i det centrale Holland havde spurgt på et besøg i Region Midtjylland, som er Danmarks fødevareregion. Besøget var arrangeret af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Fra både dansk og hollandsk side er der et stort ønske om at samarbejde, for begge regioner har noget at lære hinanden, når der skal findes løsninger til fremtiden fødevareindustri og -udfordringer globalt.

- Helt konkret kan vi med stor fordel samarbejde omkring fjerkræindustrien. Der er store udfordringer. Men hvis vi kombinerer vores viden, men den viden der er om fjerkræ i Region Midtjylland, kan vi finde løsninger med globale effekter, sagde vicedirektør Arjen Droog fra Regio FoodValley fra den hollandske provins Gelderland.

Torsdag den 7. december var den hollandske delegation og danske fødevareaktører i Region Midtjylland samlet i Agro Food Park i Aarhus til videnudveksling og workshops for at lære mest muligt at hinanden. Den 8. december var delegationen i Agro Business Park i Foulum.

Se i videoen her, hvordan både Regio FoodValley og prodekan Kim Nielsen fra Aarhus Universitet forventer, at et tæt samarbejde de to fødevareregioner imellem kan skabe vækst og job.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.