15.12.2017

Kampen om Region Midtjyllands Landsbypris 2018 er i fuld gang med fem indstillede kandidater. Med 2018-prisen fejrer regionen de små bysamfund for 10. gang.

De danske landsbyer får ofte ord som affolkning, nedrivning og tilbagegang med på vejen, men det giver langt fra et retvisende billede. Det viser kandidatfeltet til Region Midtjyllands Landsbypris 2018, der til foråret uddeles for 10. gang.

I alt fem kandidater kæmper om prisen på baggrund af indstillinger fra enten kommuner eller Lokale Aktionsgrupper (LAG). I feltet til årets pris er der tre deciderede landsbyer og to paraplyforeninger med henholdsvis fire og 24 landsbyer. Alle har det tilfælles, at de har formået at skabe positiv udvikling i områder, hvor tilbagegang truer.

- Landsbyprisen har nu gennem 10 år vist, at selv meget små bysamfund kan indeholde stor udviklingskraft. Det gælder ikke mindst de fem kandidater til Landsbyprisen 2018, der alle skabt markant udvikling på baggrund af stærke – og ofte frivillige – fællesskaber, siger Bent Hansen (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Fremhæver de gode eksempler

Vinderen udpeges af Regionsrådet i løbet af marts og prisen overrækkes til foråret. I udvælgelsen af en vinder lægger Regionsrådet blandt andet vægt på evnen til at fastholde eller udvide indbyggertallet, bedre levevilkår og faciliteter, erhvervsudviklingen i området samt i hvilket omfang andre landsbysamfund kan drage nytte af de erfaringer landsbyen har opbygget.

- Landsbyprisen handler om at fejre de mange ildsjæle i vores landsbyer. Men den er også en vigtig del af regionens generelle arbejde med at skabe fremdrift i landdistrikterne ved at fremhæve gode eksempler. Dem er der heldigvis mange af i hele Region Midtjylland, siger Bent Hansen.

De fem indstillede kandidater til Landsbyprisen 2018 er:

Glesborg – Strandbold og sommermarked

Glesborg i Norddjurs kommune har flere idrætsforeninger og sportsfaciliteter, der skaber udvikling. Etablering af en beach arena (til strandhåndbold og -fodbold) samt multihal med mødelokaler og golfbane skaber en aktiv by, hvor et sommermarked og en messe også giver opmærksomhed til det lokale erhvervsliv.

Mols i Udvikling - Skoleidræt og delebil

Mols i Udvikling (MiU)er en paraplyorganisation for 24 landsbyer i Syddjurs kommune og en væsentlig udviklingsfaktor for Mols og Helgenæs. MiU arbejder på ca. 25 projekter fordelt i hele området. For eksempel I Knebel, hvor skole, børnehus og idrætshal kobles sammen med udearealer, så der opstår faciliteter til idræt og kultur. Ved Knebelbro etableres et havnebad, ligesom en delebil og etablering af bredbånd har forbedret infrastrukturen.

Foreningen Fursund – Legeplads og international kunst

Foreningen Fursund i Skive kommune styrker fællesskabet i Selde, Åsted, Junget og Thorum. Junget har fået en bypark på et område, hvor der er nedrevet huse og mellem Junget og Selde er der lavet legeplads, overdækket grillhus, shelters og toiletbygning. Selde og Åsted har stærkt fokus på kunst med bl.a. Skulpturlandsby og gavlmalerier, og - i forbindelse med Aarhus 2017 - kunstprojektet "Grasslands" med internationale kunstnere. Blandt andet med et 3-dages seminar om kunstneriske metoder.

Sall – Lokalwhisky og sansehave

Sall i Favrskov kommune har både en aktiv beboerforening og et lokalråd, der er involveret i udviklingsprojekter. Byens friskole har så stor søgning, at den i 2016 blev udvidet til at kunne rumme cirka 200 elever. Sall Friplejehjem, etableret i 2016, byder på både geder, høns og sansehave. Sall bypark er beplantet med frugttræer og bærbuske, og der er opført aktivitetshytte og udendørs aktivitetsredskabsbane. Samtidigt er der fuld gang i iværksætteriet, og i 2017 kom der for alvor gang i Sall Whisky Distillery, der er startet af 7 lokale og har medfinansiering fra 50 lokale borgere.

Tim – Frivillige halbyggere og sans for forretning

Tim i Ringkjøbing-Skjern kommune har med ombygget idrætshal og DM i foreningsudvikling skabt et stærkt lokalt engagement. Projektet i Tim Hallen bygger blandt andet på 3,9 lokalt indsamlede millioner kroner og et væld af frivillige arbejdstimer. Tim Borgerforening vandt i 2016 DM i foreningsudvikling på grund af foreningens ambitiøse mål og klare strategi om fællesskab og branding. Tim erhvervsnetværk hjælper nye virksomheder med sparring og byen deltager desuden i et klyngesamarbejde med nabolandsbyerne. I Tim har man også en række frivillige, der tager sig af byens grønne områder.

Fakta

  • Fem landsbyer- og landsbysammenslutninger er indstillet til Landsbyprisen 2018, der uddeles til foråret.
  • Landsbyprisen er en del af Region Midtjyllands indsats for udvikling i landdistrikterne og sammenhængende udvikling i hele regionen.
  • Prisen uddeles hvert år til en landsby eller et landsbysamfund, hvis borgere er engagerede i at udvikle deres lokalområde og kan fremvise markante resultater af deres arbejde.
  • Med prisen følger 150.000 kroner til projekter og faciliteter, der gavner landsbysamfundets borgere.
  • De tidligere modtagere er (i kronologisk rækkefølge) Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune, Endelave By i Horsens Kommune, Rødding i Skive Kommune, Nørager i Norddjurs Kommune, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune, Glyngøre i Skive Kommune, Feldballe i Syddjurs Kommune og Nr. Nissum i Lemvig Kommune, der modtog prisen i 2017.

Flere oplysninger: