Sundhedsmediet Dagens Medicin sender sygehusene i Herning og Holstebro ind på flotte førstepladser i behandlingskvalitet indenfor fødsler og prostatakræft for tredje år i træk. Desuden er akut behandling af blodpropper og blødninger i hjernen sprunget helt til tops.

Behandling af akutte blodpropper springer til tops

Hvert år i december tager Dagens Medicin temperaturen på alle landets hospitaler for at finde de bedste. Hovedvægten i undersøgelsen ligger på hospitalernes behandlingskvalitet og data fra sundhedsvæsenets kvalitetsdatabaser inden for i alt 68 behandlinger og undersøgelser. Hospitalsenheden Vest har både glædelige gengangere på førstepladserne og en ny højdespringer.

Som noget nyt i år så kommer behandling af akutte blodpropper og blødninger i hjernen (apopleksi) ind på nr. 1. Den flotte placering i toppen skyldes blandt andet, at man på det neurologiske område har et meget tæt samarbejde centreret om høj faglighed i tværfaglige teams med et målrettet fokus på gode patientforløb.

Når patienten først er ramt af en akut blodprop i hjernen, er tiden den mest afgørende faktor, og derfor skal samarbejde og timing i forhold til diagnostik og behandling fungere optimalt. Desuden er samarbejdet om genoptræning og rehabilitering af største vigtighed for en succesfuld behandling, fortæller ledende overlæge Birgitte Sandahl.

- Førstepladsen er først og fremmest et stort skulderklap til personalet, som sikrer høj kvalitet igennem hele patientforløbet, med hurtig diagnostik, behandling, genoptræning og rehabilitering. Det kan vi også takke det gode samarbejde med Præhospitalet for, ligesom vi kan takke de diagnostiske afdelinger og vores samarbejdspartnere på Aarhus Universitetshospital, siger Birgitte Sandahl.

De bedste til fødsler for tredje år i træk

På Fødeafdelingen glæder man sig over at blive kåret som nr. 1 i landet for tredje år i træk. Ifølge specialeansvarlig overlæge Jane Boris fra Fødeafdelingen i Herning og Holstebro handler de flotte resultater om, at læger og jordemødre har et systematisk og målrettet fokus på at løse kerneopgaven, den gode fødsel, bedst muligt.

- Vores teams af læger og jordemødre har et skarpt fokus på forbedringer. Vi arbejder hele tiden på at optimere og forbedre processen både før og under selve fødslen, og vi gør meget ud af at have en struktureret praksis for registrering og opfølgning. Vi måler løbende på registreringerne og handler hurtigt, når vi ser, at noget kan optimeres. Udfordringen bliver, om vi kan opretholde den høje kvalitet på trods af det pres, der følger med det stigende antal fødsler både her og på landsplan, Jane Boris.

Tre førstepladser i streg til prostatakræft

Ledende overlæge Peder Graversen på Urinvejskirurgisk Afdeling glæder sig over, at afdelingen fortsætter med at ligge stabilt i toppen blandt landets bedste urologiske specialer.

- Det er meget glædeligt, at vi igen er kåret til nogle af de bedste i landet, men det er måske heller ikke en tilfældighed. Vi har en meget stor ekspertise og erfaring samt en god tradition for at kombinere den høje faglighed med et godt samarbejde i tværfaglige og specialiserede teams, hvor patienten altid er i fokus, siger Peder Graversen. 

Det betyder, at patienter med prostatakræft har tilknyttet et team bestående af fire specialister samt plejepersonale og terapeuter. Det er med til at sikre sammenhæng og kontinuitet gennem hele patientforløbet fra den første samtale til udskrivelse og opfølgning, herunder med genoptræning og rehabilitering, hvilket afspejler sig i en høj patienttilfredshed, forklarer Peder Graversen.

Læs mere om resultaterne for prostatakræft på Hospitalsenheden Vests hjemmeside

Fakta

Det er 11. gang, at Dagens Medicin kårer Danmarks bedste hospitaler. Læs mere i den trykte udgave af Dagens Medicin – resultater publiceres desuden løbende på www.dagensmedicin.dk

For yderligere oplysninger

  • Ledende overlæge Birgitte Sandahl, Neurologi og Fysio-ergoterapi, tlf. 7843 7010.
  • Specialeansvarlig overlæge Jane Boris, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, tlf. 7843 4727 / 7843 49 35.
  • Ledende overlæge Peder Graversen, Urinvejskirurgisk Afdeling, tlf. 7843 9492.
  • Kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen, tlf. 7843 8710.