27.12.2017 

International anerkendelse af ekspertise i sjældne sygdomme. Aarhus Universitetshospital er blevet udnævnt til internationalt ”Center of Excellence” i en række sjældne nervesygdomme.

GBS/CIDP Foundation International har udnævnt Aarhus Universitetshospital til det første Center of Excellence i Norden for undersøgelse og behandling af Guillain Barré Syndrom (GBS), kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP) og lignende sygdomme som multifokal motorisk neuropati (MMN).

Der er tale om inflammatoriske sygdomme, som rammer patienternes nerver og forårsager lammelser, smerter og føleforstyrrelser. Det er et spektrum af sygdomme, som i nogle tilfælde betyder akut og meget syge patienter, der kræver intensiv pleje og respiratorbehandling i uger til måneder, og kronisk syge patienter, som har brug for at blive fulgt af specialister og livslang behandling med immunmodulerende medicin som immunglobulin og plasmaferese.

Udnævnelse sikrer globalt netværk 

Sygdommene kan ramme i alle aldre. Derfor gælder  udnævnelsen til Center of Excellence samarbejdet mellem Neurologisk Afdeling F og Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital. At blive Center of Excellence kræver også, at hospitalet kan tilbyde neurofysiologisk udredning, plasmaferese og intensiv behandling på højt specialiseret niveau.

Udnævnelsen er først og fremmest en anerkendelse af Aarhus Universitetshospitals høje faglige niveau i behandling, pleje og international anerkendt forskning indenfor området. Teamet af specialister i de sjældne nervesygdomme på Aarhus Universitetshospital får med udnævnelsen adgang til et globalt netværk af eksperter indenfor behandling, forskning, uddannelse og patientrådgivning, ligesom de får mulighed for at søge forskningsmidler i fonden.

GBS/CIDP Foundation International er verdens førende non profit organisation, som støtter patienter med GBS, CIDP eller lignende sygdomme som MMN.