28.12.2017 

Innovationsfonden investerer 11,3 mio. kr. i nyt forskningssamarbejde, som skal føre til udviklingen af et beslutningsstøttesystem baseret på kunstig intelligens. Systemet skal understøtte sundhedspersonalet i at identificere borgere, som er i risiko for at blive akut indlagte.

Potentialet for både borger og samfund er kæmpestort, hvis antallet af indlæggelsesdage for de danske patienter kan reduceres. Det er ambitionen bag nyt forskningssamarbejde, som med kunstig intelligens vil hjælpe sundhedspersonale på tværs af sektorerne med at sætte tidligere ind med forebyggende indsatser.

De deltagende parter er gået sammen om at udvikle et intelligent beslutningsstøttesystem, som skal gøre forudsigelser og forebyggelse til en central del af de sundhedsprofessionelles arbejde. Parterne forventer, at systemet efterfølgende vil kunne kommercialiseres og implementeres i kommuner, almen praksis og hospitalsvæsen til glæde for patienter i hele landet.

- Kunstig intelligens gør det nu muligt at anvende eksisterende sundhedsdata på en ny måde, og med en løsning tilpasset det danske sundhedsvæsen vil vi kunne træffe hurtigere og bedre beslutninger på tværs af sektorerne. Det vil ikke bare frigive ressourcer og gøre sundhedsvæsenet langt mere proaktivt, men vil også i sidste ende føre til bedre behandling af patienterne, siger Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens.

Fokus på datasikkerhed og lovgivning

Første del af det tre-årige forskningsprojekt fokuserer på udvikling og validering af en algoritme til at identificere borgere i risiko for akutte indlæggelser. Algoritmen baseres til en start udelukkende på allerede eksisterende data fra kommuner og hospital. 

Anden del af forskningsprojektet skal afdække interventioner til at forebygge indlæggelser, mens tredje del vedrører produktudvikling, beskrivelse samt udvikling af en forretningsmodel for kommercialisering af systemet. Systemet vil blive udviklet og testet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflade, og undervejs vil patientforeninger blive inddraget i udviklingsarbejdet. 

Projektet er et partnerskab mellem Enversion A/S, MedTech Innovation Consortium, Horsens Kommune, Aarhus Universitet og Regionshospitalet Horsens.  

  • Øvrige partnere i forskningsprojektet 'Clinical Decision Support System' er Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland samt kommunerne i Horsens-klyngen. Derudover er praktiserende læger repræsenteret i styregruppen for projektet.

Fakta om projektet:

Innovationsfondens investering: 11,3 mio. kr.

Samlet projektbudget: 16,2 mio. kr.

Varighed af projektet: Tre år

Projektets officielle titel: CDSS – A machine-learning based clinical decision support system for proactive healthcare.

 

Kontakt: 

Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Horsens, Tlf. 78425004. 

Gitte Friis Kjeldsen, projektleder, MedTech Innovation Consortium, Tlf. 21271295.

Thomas Schultz, CEO/adm. direktør, Enversion A/S, Tlf. 22828513.

 

Om partnerne i projektet:

  • Enversion A/S er en it-virksomhed, som med kompetencer inden for maskinlæring og kunstig intelligens udvikler intelligente assistenter. Intelligente assistenter, der revolutionerer måden, hvorpå data proaktivt understøtter beslutningsprocesser.  
  • MedTech Innovation Consortium bygger bro imellem kommuner, hospitaler, private virksomheder og vidensinstitutioner. MTIC udvikler, tester og implementerer velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger til sundhedsvæsenet i samarbejde med offentlige og private aktører.  
  • Horsens Kommune er business casen i projektet og har tidligere været med til at løfte udviklingen af en sundheds-platform på tværs af kommuner, praksis og hospital. Kommunen tæller 86.000 indbyggere.  
  • Aarhus Universitet deltager i forskningsprojektet via Sektion for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhed. Forskerne skal udvikle forebyggende interventioner til befolkningsgrupper, som er i særlig høj risiko for akut indlæggelse. 

  • Regionshospitalet Horsens driver forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter i samarbejde med klyngekommunerne, praksis, andre vidensinstitutioner og private virksomheder. Hospitalet har et optageområde på godt 213.000 borgere.