Kreative job udgør en langt større del af den danske økonomi end hidtil antaget. Også i virksomheder, der normalt ikke opfattes som kreative. Region Midtjylland fører an sammen med hovedstaden.

145.800 årsværk – eller 7 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Så meget fylder den kreative økonomi i Danmark. Det viser en ny kortlægning foretaget af Seismonaut for Region Midtjylland på baggrund af de nyeste tal fra Danmarks Statistik fra 2015.

Det er en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2010. Samtidigt er tallet hele 64 pct. højere end i tidligere opgørelser over den kreative økonomi.

Kortlægningen er en del af Region Midtjyllands satsning på kreative erhverv "More Creative", og forskellen skyldes, at den i stedet for at fokusere snævert på de traditionelt kreative brancher som eksempelvis design- og arkitektvirksomheder ser bredt på kreative jobfunktioner. Også i virksomheder, der traditionelt ikke beskæftiger sig med kreativ produktion. Disse virksomheder beskæftiger ifølge de nye tal således 56.640 årsværk.

- Kortlægningen viser, at de kreative kompetencer har stor betydning for erhvervsudviklingen generelt - og at betydningen er stigende. Det bekræfter mig i, at vores satsning på at styrke kreative erhverv og uddannelser i regionen er rigtig, siger udviklingsdirektør i Region Midtjylland Kim Kofod.

Kreativitet for 300 mia.

Kortlægningen viser, at de kreative årsværk i 2015 skabte en samlet omsætning på cirka 300 mia. kroner svarende til cirka 8 pct af den samlede omsætning i Danmark og cirka 0,6 procentpoint mere end i forhold til 2010.

17 pct. af den kreative omsætning blev skabt i midtjyske virksomheder, og den andel blev kun overgået af Region Hovedstaden, der stod for 64 pct. 

Syddanmark stod for 13 pct. Sjælland for 3 pct. og Nordjylland for 3 pct.

- Opgørelsen bekræfter, at kreative erhverv er en styrkeposition for Region Midtjylland. Samtidigt er der tegn på, at efterspørgslen efter kreative kompetencer stiger, når øget digitalisering og automatisering stiller nye krav til produkter og brugeroplevelse, siger Kim Kofod.

Det menneskelige element

Netop det kreative element i digitaliseringen var emnet for en stor konference den 7. december på Aarhus Universitet. Her diskuterede 350 eksperter, universitetsfolk og virksomheder under overskriften "High Tech – Human Touch", hvordan den menneskelige kreativitet spiller ind i en robotiseret og digital fremtid.

Video: Regionen satser på kreative erhverv

Skærmbillede fra video - Region Midtjylland satse på kreativitet

Fakta om den kreative økonomi

Kortlægningen af den kreative økonomi i Midtjylland og resten af Danmark er en del af en større analyse, der udkommer sidst på året. Tallen viser, at:

  • Danske arbejdsgivere i 2015 beskæftigede ca. 145.800 årsværk med kreative kompetencer
  • Det svarer til ca. 7 pct. af de samtlige 2,2 mio. årsværk i 2015
  • Kreative kompetencer bidrog til en samlet omsætning på ca. 300 mia. kr. svarende til ca. 8 pct. af den samlede.
  • I forhold til eksport, bidrog de kreativt beskæftigede i 2015 med ca. 93 mia. kr. svarende til ca. 8 pct. af Danmarks samlede eksport
  • De kreativt beskæftigede bidrog i 2015 med en værditilvækst på ca. 101 mia. kr. svarende til ca. 10 pct. af den samlede værditilvækst for hele landet.
  • Region Hovedstaden (61 pct.)og Region Midtjylland (18 pct.) tegner tilsammen næsten 80 pct. af det samlede antal kreative årsværk i Danmark i 2015. Et lignende billeder tegner sig i den regionale fordeling af den omsætning kreative job skaber.
  • Region Midtjylland har oplevet en vækst i antallet af kreative årsværk fra 2010-2015 på 13 pct. mens væksten i Region Hovedstaden har været på 6 pct.
  • Flere steder i Region Midtjylland er efterspørgslen på kreative kompetencer allerede blevet omsat til til nye erhvervsrettede uddannelser og udviklingsmiljøer.
  • For eksempel The Animation Workshop i Viborg, Lifestyle og Design i Herning, Game College i Grenå, Soundhub Denmark i Struer og Filmbyen i Aarhus.

Flere oplysninger

Kim Kofod Hansen, udviklingsdirektør i Region Midtjylland,
tlf. 2043 4304

Mette Boel, udviklingskonsulent i Region Midtjylland,
tlf. 2490 0078

Læs mere om Regions Midtjyllands arbejde for at styrke den kreative økonomi