21.12.2017

Politikere fra Region Midtjylland, Lemvig, Holstebro og Struer kommuner skrev torsdag den 21. december under på en samarbejdsaftale om at etablere 'Psykiatrien i Nordvest'.

Borgmester i Lemvig Erik Flyvholm (V), formand for det rådgivende udvalg for psykiatriområdet og det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Henrik Gottlieb Hansen (A), borgmester i Holstebro H.C. Østerby (A) og borgmester i Struer Mads Jakobsen (V) underskriver aftalen om "Psykiatrien i Nordvest". 

Psykiatrien i Nordvest bliver en fælles samarbejdskonstruktion og vil, ud over fem regionale og tre tværkommunale ambulante døgnpladser, bestå af et samspil mellem de allerede eksisterende indsatser for psykisk sårbare og psykisk syge og nye fælles indsatser i de tre kommuner.

Psykiatrien i Nordvest samler en del af de tilbud og indsatser, som findes i Regionspsykiatrien Vest og lokalt i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Desuden etableres sammentænkte tilbud på tværs af regionen og de tre kommuner. Tilbuddene får placering i Center for Sundhed i Holstebro.

- Med etableringen af Psykiatrien i Nordvest ønsker vi at gå nye veje for at skabe en mere helhedsorienteret indsats for borgere med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom, siger Henrik Gottlieb Hansen (A), formand for det rådgivende udvalg for psykiatriområdet og det specialiserede socialområde i Region Midtjylland.

Visionen for Psykiatrien i Nordvest formuleres som 'en tidlig indsats af høj kvalitet i nærområdet' og kobler sig op på Sundhedsaftalens vision om 'mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser'.

- Det er rigtig godt, at aftalen nu er faldet helt på plads. Det er et vigtigt fælles samarbejde mellem kommunerne og regionen, som skaber bedre sammenhæng for borgerne, og jeg glæder mig over, at alle parter samler kræfterne for at forbedre støtten til mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom i Nordvestjylland, siger H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune.

Ifølge samarbejdsaftalen vil hver part fortsat være ansvarlig for egne medarbejdere og egen økonomi. I forbindelse med de fælles indsatser finansierer Region Midtjylland som udgangspunkt halvdelen, mens den anden halvdel fordeles mellem de tre kommuner i aftalen.

En fælles ledelse for Psykiatrien i Nordvest bliver ansat i foråret 2018, og etableringen af de ambulante pladser samt indflytningen i Center for Sundhed i Holstebro sker 1. juni 2018.

Fakta:

Regionsrådet i Region Midtjylland principgodkendte i juni 2017, at Region Midtjylland indgår i et samarbejde med Lemvig, Holstebro og Struer kommuner om Psykiatrien i Nordvest.

Flere oplysninger:

  • Henrik Gottlieb Hansen (A), formand for det rådgivende udvalg for psykiatriområdet og det specialiserede socialområde i Region Midtjylland, tlf.: 2129 9726
  • H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune, tlf.: 2144 0150
  • Erik Flyvholm (V), borgmester i Lemvig Kommune, tlf.: 2166 2502
  • Mads Jakobsen (V), borgmester i Struer Kommune, tlf.: 2032 3486