Niels Nielsen, der er indlagt på Karkirurgisk afsnit, blev 6. februar den allerførste sengeliggende patient til at tage en af de spritnye enestuer i det nye Skeby-byggeri i brug. Foto: Tonny Foghmar 

22.02.2017

Der er styr på byggeprocesserne i Region Midtjylland, og pengene kommer til at passe. Regionsrådsformand kan ikke genkende den problematik, som rigsrevisionen ridser op i en rapport om risikostyring og økonomi.

Rigsrevisionen skriver i en rapport, at Region Midtjylland bør føre en endnu strammere kontrol med byggerierne af de nye store hospitaler i Skejby og Gødstrup. Rigsrevisionen er bl.a. bekymret for, om regionen har styr på projekternes risici. Region Midtjylland mener, at udfordringer bliver håndteret korrekt og peger på, at patienter og medarbejdere allerede er begyndt at flytte ind i det første og største byggeri, og både målsætninger til byggeriet og krav til øget effektivitet er godt på vej til at blive opfyldt.

Skæv kritik

Rigsrevisionens kritik er lige kras nok, mener regionsrådsformand Bent Hansen (S). Han anerkender, at når man bevæger sig helt ned i maskinrummet af risikostyringen, kan enkelte dele foregå mere systematisk. De dele bliver der rettet op på, forsikrer formanden.

Men overordnet mener han, at kritikken rammer ved siden af.

- Både byggeledelser og region har nøje holdt øje med de udfordringer og risici, der altid opstår i byggeprocesser og vi har håndteret udfordringerne, inden de nåede at udvikle sig, vurderer Bent Hansen. Han peger også på, at byggerierne har flere styringsværktøjer, end dem Rigsrevisionen har interesseret sig for.

Til gengæld er Bent Hansen glad for, at Rigsrevisionen er tilfreds med regionens arbejde med at sikre, at de nye hospitaler bliver effektive.

Til sidst skal kassen være tom

Region Midtjylland bygger i disse år kvalitetsfondsbyggerier for ca. 11 mia. kr. Byggerierne er komplicerede, og de tager form i en periode, der er præget af vækst og fremgang og dermed også stærkt stigende priser. Ikke desto mindre har regionsrådet i Region Midtjylland forpligtet sig til at levere fremragende hospitalsbyggerier til en fast økonomisk ramme defineret af Staten.

- Det løfte har vi tænkt os at holde, men økonomien må nødvendigvis være stram. Dels fordi vi fra begyndelsen satte kvalitetskravene til hospitalerne højt, dels fordi det ikke er meningen, at der skal være et overskud, når sidste søm er slået i. Så du kan sige, at rigsrevisionen har ret i, at økonomien er stram, og vi mener, at det skal den være, siger Bent Hansen.

Intens videndeling

Rigsrevisionens særlige interesse for Region Midtjyllands byggeprojekter hænger sammen med, at byggerierne er længst fremme her. I de kommende år bliver der bygget yderligere 13 kvalitetsfondsbyggerier andre steder i landet.

- I regionerne er vi meget omhyggelige med at dele vores viden og erfaringer med hinanden, siger Bent Hansen.

Enestuer og grundvandskøling

Hospitalerne i Gødstrup og Skejby står efter planerne helt færdige i hhv. 2020 og 2019. Blandt nyskabelserne er blandt andet enestuer til alle overnattende patienter. Også undervejs i byggeperioden bliver der tænkt nyt. I Gødstrup bliver der f.eks. brugt grundvand til nedkøling af tekniske anlæg og bygget en energipark med solceller, der hvert år skærer ca. 1.5 mio. kr. af hospitalets elregning.

Yderligere oplysninger: