22.02.2017

Region Midtjylland sælger Himmelbjerggården i Ry for 19 mio. Kroner.

Himmelbjerggården, der frem til sommeren 2016 fungerede som døgninstitution for børn og unge med socialpsykiatriske og adfærdsmæssige vanskeligheder, er solgt.

Salget af ejendommen er foregået gennem offentligt udbud, hvor interesserede købere har kunnet byde på den knap 20 ha store naturgrund med mere end 6.000 kvadratmeter bygningsareal fordelt på 14 bygninger plus udhuse.

Regionsrådet har på seneste regionsrådsmøde godkendt at sælge Himmelbjerggården til højestbydende, som er Færch & Co. Holding ApS.

- Region Midtjylland har fået den rigtige pris for Himmelbjerggården, og ved et salg til Færch med overtagelse af ejendommen allerede pr. 15. marts undgår vi unødige driftsudgifter til vedligehold af bygningerne og området, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Et visionært inspirationscenter

Himmelbjerggården købes og drives fremover af en socialøkonomisk virksomhed ejet af Aslaug, Bjarke, Mette & Lone Færch sammen med Maia Nielsen & Heinrich Birk Johansen og Iben & Karsten Munk.

Deres plan er at gøre Himmelbjerggården til et nordisk inspirationscenter indenfor helhedsorienteret sundhed, personligt lederskab og bæredygtig levevis. Et samlingspunkt for en bred vifte af aktiviteter og initiativer som samarbejder på tværs af sektorer og konkret inspirerer til nytænkning og positive forandringer indenfor: sundhed, stressreducering, sunde fællesskaber, social innovation, grøn energi, genbrug/cirkulær økonomi og biodynamisk planteavl.

- Vi glæder os meget til at udvikle stedet, som med tiden kan få stor betydning for mange mennesker, siger Karsten Munk.

Der etableres snarest: Akademi for helhedsorienteret sundhed, retrætecenter for stilhed & mindfulness, kontorfællesskaber for virksomheder og iværksættere, konferencecenter, gartneri, rekreative områder, hyggelig café og butiksmiljø samt et lille museum. Centret vil tilbyde aktiviteter og arrangementer for både lokale og turister i alle aldre hele året rundt.

Yderligere oplysninger: