10.01.2017

Herunder kan du se, hvordan ambulancerne i Region Midtjylland overholder de servicemål, som regionsrådet har vedtaget.

Tabellen herunder viser de kørsler med ambulance og liggende/hvilende sygetransport, som Region Midtjylland har udført i perioden fra 1. januar til 30. juni 2016, sammenlignet med tal fra samme periode året før.

Det fremgår blandt andet, at de mest hastende kørsler når frem indenfor tidsgrænserne.

Hastegrader

Kørslerne er opdelt efter hastegrad:

  • Ved A-kørsler køres der med udrykning.
  • Ved B-kørsler køres der i nogle tilfælde med udrykning.

Bemærk, at ikke alle regionens kørsler stammer fra henvendelser fra borgere, der ringer 112. Der udføres også kørsler, der bestilles af hospitaler, praktiserende læger og vagtlæger.

Tryk på tabellen, for at få den vist i en større udgave.

Kort: Responstider fordelt på kommuner

Servicemål i Region Midtjylland

Når en borger ringer 112