24.07.2017

Større udgifter end indtægter er baggrunden for, at Region Midtjylland har sendt et forslag om besparelser på kollektiv trafik i høring hos de 19 kommuner i Region Midtjylland. Efter høringen træffer regionsrådet sin beslutning.

Kollektiv trafik lægger i dag beslag på cirka 52 % af budgettet for Regional Udvikling. I 2007 var tallet ca. 40 %. Det er på den baggrund, at det regionale trafikselskab Midttrafik har sendt en bruttoliste med forslag til besparelser på regionale busruter i høring hos kommunerne i Region Midtjylland.

Politisk behandling efter høring
Kommunerne har mulighed for at komme med bemærkninger til og med august måned. Derefter følger den politiske behandling i regionsrådet, hvor politikerne kan komme til at stå i den situation, at de må vælge mellem besparelser på kollektiv trafik eller andre områder af Regional Udvikling, herunder oprensning af forurenede grunde, for at opnå balance i økonomien.

Eventuelle lokale konsekvenser af besparelser afhænger af det serviceniveau, de enkelte kommuner ønsker.

Øgede udgifter
Omkostningerne til drive kollektiv trafik er over en årrække presset op af faktorer som nye udbud, investeringer i it-systemer i busserne og høje omkostninger ved introduktion af Rejsekortet. Derimod har opstarten af den østjyske letbane i 2017 og 2018, kun mindre økonomisk betydning.

 

Flere oplysninger

  • Formand for det rådgivende udvalg for Regional Udvikling, Poul Erik Christensen (R), tlf. 2496 9630
  • Næstformand i regionsrådet Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2786