06.06.2017

Danske Regioner indgik tirsdag aften en aftale om næste års budgetter i regionerne. 

Aftalen betyder bl.a. et løft på ca. 100 mio. kr. til sundhedsområdet i Region Midtjylland. De flere penge skal blandt andet bruges til mere personale, nye behandlingsmetoder og medicin. Samtidig blev varslede besparelser på bl.a. regional udvikling og administration taget af bordet.

- Aftalen er rimelig. Jeg jubler ikke, men vi har fået et reelt løft til sundhed. Samtidig har regionerne på landsplan fået 2,2 mia. kr. til nybyggerier, renovering og teknisk udstyr på hospitalerne, vel at mærke ud over kvalitetsfondsbyggerierne. Niveauet stemmer med de forudsætninger, vi i Region Midtjylland allerede har indarbejdet, og det er vigtigt, for Region Midtjylland har en meget ambitiøs investeringsplan, siger Bent Hansen (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Bent Hansen understreger, at der fortsat vil være et betydeligt pres på regionens anlægsbudget fra mange nye projekter – lige fra nybyggerier til tiltrængt renovering.


Kontakt