13.06.2017

Regionsrådet sikrer, at endnu flere får gavn af det succesfulde kulturprojekt Genvej til Europa.

Den internationale dimension i det midtjyske kulturliv har de seneste tre år fået et gevaldigt løft med projektet Genvej til Europa, der hjælper kulturprojekter med at finde vej til relevante samarbejdspartnere og støtteprogrammer i EU. Nu sikrer Regionsrådet med en bevilling på 1 mio. kroner fra kulturudviklingsmiderne, at projektet fortsætter indtil september 2018.

Genvej til Europa er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Kulturhovedstad Aarhus 2017 samt ikke mindst Central Denmark EU Office, der står for den praktiske del af indsatsen, og medfinansierer forlængelsen med 240.000 kroner 

 - Genvej til Europa skaber værdi ved at give dygtige aktører mulighed for at kaste sig ud i ressourcekrævende ansøgningsprocesser, og projektet har været en stor succes, siger Regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Styrker internationale relationer

En evaluering af projektet viser, at der i projektets første 2,5 år er indkommet 108 projektidéer fra en bred kreds af aktører. Tyve af idéerne er blevet til ansøgninger under nordiske og europæiske fonde. Heraf har 10 fået tilskud. Yderligere otte projekter er stadig under udvikling.

I evalueringen peger regionens kommuner samtidigt på, at de ønsker at videreføre den internationale kulturopgave på lang sigt.

- Med Aarhus 2017 er der skabt en vision om et blivende kultursamarbejde på tværs af regionen, og videreførelsen af Genvej til Europa er med til at sikre, de gode internationale relationer, der er etableret bliver videreført, siger Bent Hansen.

Netværk og gennemsigtighed

Konkret består Genvej til Europa af et tredelt forløb med vejledning, workshops og coaching. Projektet retter sig mod alle kulturaktører i regionen og alle, der arbejder med kultur og kreativitet. Og det virker. 

Det fortæller en af de kulturaktører, der har deltaget i et Genvej til Europa Forløb, projektarbejder i jazz-projektet Swinging Europe, Mette Pilgaard Nielsen. Her resulterede forløbet i tilskud fra den såkaldte Erasmus+ fond.

- Vi ville formentlig aldrig have fået skrevet en så målrettet ansøgning som vi gjorde med hjælp fra Genvej til Europa. Samtidigt er initiativet en god måde at samle kulturinstitutioner i regionen på. Det skaber gennemsigtighed og giver internationalt udsyn, siger hun i forbindelse med evalueringen.

Fakta

  • Regionsrådet har bevilget 1 mio. kroner til forlængelse af Genvej til Europa med et år frem til september 2018. Dertil kommer medfinansiering fra Regionens EU kontor CDEU
  • Indtil nu har Genvej af Europa været finansieret af regionens kulturudviklingsmidler med 3 mio. kr. og af CDEU med 720.000 kr. 
  • I de første 2,5 år af projektperioden er 20 projektidéer blevet til ansøgninger under nordiske og europæiske fonde. 10 har fået tilskud mens otte projekter er under udvikling. 
  • De nordiske tilskud beløber sig til i alt 1,3 mio. kr., EU-tilskuddene til i alt 2,8 mio. kr. (opgørelsen af EU-tilskuddene omfatter også de tilskud, der er givet til partnere uden for Danmark).
  • Læs mere om Genvej til Europa

Flere oplysninger

Erik Bach Andersen, chefkonsulent Region Midtjylland, tlf. 5132 3671