08.06.17

Nye nationale anbefalinger skal sikre vækst via øget genanvendelse. De gode råd passer perfekt i Region Midtjyllands mangeårige arbejde med erhvervspotentialet i cirkulær økonomi.

Med et spring fra én medarbejder i 2010 til 35 ansatte i dag er Refurb Aps i Aarhus en solid vækstsucces. Produktet er brugt it-udstyr, som gøres salgbart og sælges videre - og vækstmodellen er forfinet i samarbejde med Region Midtjylland, der siden 2009 har udviklet systemer, der skaber værdi for alle led i den såkaldte "cirkulære økonomi". Kort fortalt: Producenterne, forbrugerne. genanvendelses-firmaerne og tilbage igen.

Refurb er et eksempel på, hvordan cirklen kan sluttes. Samtidigt er eksemplet aktuelt, da Regeringens "Advisory Board for Cirkulær Økonomi" netop har udgivet sin rapport med 27 anbefalinger til netop at skabe vækst med cirkulær økonomi. Det har Region Midtjylland konkret erfaring med, og anbefalingerne, der blandt andet har en række erhvervsfolk som afsendere, styrker således det igangværende arbejde.

- Hvis vi som samfund skal lykkedes med at gentænke måden vi forbruger og producerer på, kræver det samarbejde og nytænkning på alle niveauer. Her er de nye anbefalinger det seneste skridt i en lang proces, hvor vi skal forvandle den nødvendige omstilling til en god forretning, siger formand for Regionsrådet Bent Hansen (S).

Vækstmotor for smv'er

Rapporten fremhæver en række målsætninger i omstillingen af samfundet fra "brug og smid væk" til "brug igen og genanvend".  

Blandt andet med anbefaling om at indarbejde cirkulær økonomi i erhvervsfremme- og uddannelsessystemerne samt sikre mindre virksomheder mulighed for test og demonstration af nye "cirkulære teknologier".

Adgang til viden og kollegaer

Også her har Region Midtjylland konkrete erfaringer med en lang række virksomhedsprogrammer og forskningsprojekter på området.  Blandt andet i forhold til genanvendelse af plast i Randers Kommune, hvor data om materialernes livscyklus giver virksomheder mulighed for at forvandle affald til en ressource - og tjene penge i processen.

Et andet eksempel er "Design for disassembly", hvor små og mellemstore virksomheder har fået hjælp til "cirkulære" forretningsmodeller. Det var blandt andet det projekt der satte skub i væksten i Refurb.

- Det har boostet vores forretning, at vi fik adgang til forskning og samtidigt mødte andre virksomheder med lignende forretningsmodeller og visioner, siger medstifter af Refurb, Peter Hove.

Samlet indsats betyder alt

Han fortæller, at samarbejdet blandt andet har resulteret i oprettelsen af et netværk af cirkulære virksomheder, der udveksler viden og erfaringer – noget som igen har medvirket til den flotte udvikling i Refurb, der kan fremvise en årlig gennemsnitlig vækst på 94 pct. siden 2010.

- Vi har rykket os fra at håndtere 300 produktenheder for syv år siden til at have mere end 40.000 maskiner gennem virksomheden i år. Det har adgangen til et sted med samlet fokus på udfordringer og løsninger i forhold til cirkulær økonomi helt klart en del af æren for, siger Peter Hove.

Læs mere på Refurbs hjemmeside

Se de 27 anbefalinger og rapporten fra Advisory Board for cirkulær økonomi på Miljø og Fødevareministeriets hjemmeside. 

Fakta

  • Regeringen nedsatte i 2016 et Advisory Board for cirkulær økonomi, der onsdag udgav sine 27 anbefalinger til et Danmark med øget vækst og velstand gennem cirkulær økonomi.
  • Anbefalingerne er i tråd med den indsats på området, der siden 2009 har været i gang i Region Midtjylland
  • Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.
  • Cirkulær økonomi handler kort sagt om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.
  • Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes.
  • Dertil kommer nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres ressourceforbrug.
  • Læs mere om Region Midtjyllands arbejde med cirkulær økonomi

Billede

Refurb Aps har via samarbejde med Region Midtjylland udviklet en cirkulær forretningsmodel baseret på opkøb af brugt it-udstyr, der gøres salgsklart og videresælges til konkurrencedygtige priser. FOTO: Refurb.

Flere oplysninger

Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (s), tlf. 44031 3707 

Strategisk Udvikler i Region Midtjylland, Hanne Juel, tlf.2963 0235

Salgs- og Marketingschef (medstifter) i Refurb Aps, Peter Hove, tlf.3841 3693 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer