30.06.2017

Regionshospitalet Viborg har ved en intern kvalitetskontrol fået mistanke om fejl i brystkræft-undersøgelser. Mistanken knytter sig til en enkelt overlæges undersøgelser, og udvalgte patient-cases er sendt til faglig gennemgang uden for Region Midtjylland. ca. 3.220 kvinder får tilbud om ny undersøgelse.

Mistanken drejer sig om undersøgelser for brystkræft, såkaldt klinisk mammografi. Mistanken retter sig ikke mod screeningsprogrammet. Kvinder henvises til klinisk mammografi fra deres praktiserende læge eller via mammografi-screening. 

Opmærksomheden blev vakt og den ekstraordinære interne kvalitetskontrol blev sat i værk i begyndelsen af juni. Baggrunden var patientklager samt henviste patienter, der fortsat havde symptomer, selvom de ved klinisk mammografi havde fået at vide, at de ikke havde brystkræft. Alle berørte er i første omgang undersøgt af samme mandlige overlæge, og hans undersøgelse ligger til grund for de svar, kvinderne har fået.

Udvalgte anonymiserede patientforløb blev herefter straks sendt til uvildig, faglig gennemgang på Rigshospitalet. Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på. Han fratræder pr. 31. juli, da han i forvejen havde opsagt sin stilling.

Skal følge retningslinjer

Undersøgelser for brystkræft skal følge retningslinjerne fra Danish Breast Cancer Cooporative Group (DBCG). Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvornår der bør udføres klinisk mammografi, herunder undersøgelse ved hjælp af ultralyd, hvornår cyster skal punkteres, og hvornår der skal tages biopsi. Såfremt man ikke følger retningslinjerne, skal det begrundes i journalen, hvorfor man hos den konkrete patient fravælger dette.

-Undersøgelserne for brystkræft kan være vanskelige at udføre, og derfor følger vi DBCG-retningslinjerne, så vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. Ved den pågældende overlæges undersøgelser er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt retningslinjerne er fulgt, forklarer Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.

Kun få kvinder med uopdaget brystkræft

Overlægen har været ansat på Regionshospitalet Viborg siden 2009. Før det var han ansat i fem år på Regionshospitalet Randers.

Hospitalet i Viborg har identificeret journaler for de cirka 3.800 kvinder, som er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015. Af disse er godt 500 opereret for brystkræft. Region Midtjylland vurderer, at kvinder, undersøgt tidligere end medio 2015, allerede er blevet henvist til behandling for deres brystkræft, enten via screening eller genundersøgelse. Denne vurdering er afstemt med Sundhedsstyrelsen og formanden for det radiologiske specialeråd i Region Midtjylland.

På den baggrund har hospitalet valgt at tilbyde ca. 3.220 kvinder et ekstraordinært sikkerhedstjek, selvom resultatet af den faglige gennemgang endnu ikke foreligger.

- Vi har ganske vist ikke fået endeligt svar på, om der er sket fejl, men vi vil ikke risikere at forsinke behandling for kvinder, der måske går rundt med brystkræft. Hensynet til vores patienter kommer først. Vi formoder, at det vil dreje sig om ganske få kvinder. Men én kvinde med uopdaget kræft er én for meget, siger Michael Braüner Schmidt.

Kvinder undersøgt efter juli 2015 får tilbudt sikkerhedstjek

Konkret indkaldes kvinder til et sikkerhedstjek, hvis de:

 • Er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015
 • Og har fået besked om, at de ikke har brystkræft
 • Og er 50 år eller yngre
 • Eller er over 50 år og ikke er blevet screenet for brystkræft efterfølgende

Sikkerhedstjekket, som er afstemt med Sundhedsstyrelsen, består af en mammografi samt tre spørgsmål om kvindernes symptomer. Kvinderne henvises fra sikkerhedstjek til yderligere undersøgelse med klinisk mammografi, hvis:

 • Kvinderne svarer, at de fortsat mærker symptomer og/eller
 • Mammografien viser, at noget skal undersøges yderligere.

- Vi skal genundersøge disse kvinder hurtigst muligt. Allerede i weekenden sender vi breve til de 3.220 kvinder og forventer at kunne have tilbudt dem alle et sikkerhedstjek inden midten af august. Vi dedikerer vores personale til denne opgave og mander op trods sommerferie, siger Michael Braüner Schmidt.

Information til borgere

Borgere, der er undersøgt af den pågældende overlæge i de sidste ti år, og efterfølgende har fået konstateret brystkræft, får i løbet af juli brev med vejledning om deres mulighed for at søge erstatning.

Borgere, der er undersøgt og erklæret raske, og ikke siden er kommet i behandling for brystkræft, kan søge information på Region Midtjyllands hjemmeside. Dette gælder både for borgere undersøgt af lægen i Randers og i Viborg siden 2007.

Hospitalerne i Viborg og Randers opretter hotlines, hvor patienter kan ringe og få svar på deres spørgsmål.

Hotline Viborg, tlf. 7844 3036

Hotline Randers, tlf. 7842 0105

Faktaboks

 • Undersøgelse for brystkræft (klinisk mammografi) skal følge DBCG, Danish Breast Cancer Cooporative Group.
 • En intern kvalitetskontrol har rejst mistanke om fejl i en enkelt overlæges undersøgelser for brystkræft, herunder at retningslinjerne ikke er fulgt tilstrækkeligt.
 • Der er tale om en mandlig overlæge, og kønnet offentliggøres, så kvinder, der er undersøgt af hospitalets kvindelige læger ikke bliver unødigt bekymrede.
 • Udvalgte patientforløb er sendt til faglig gennemgang på Rigshospitalet for endeligt at af- eller bekræfte mistanken om fejl.
 • Overlægen, der har undersøgt de berørte kvinder, er blevet fritaget for alle sine opgaver, mens den faglige gennemgang står på. Han fratræder pr. 31. juli.
 • Kvinder og få mænd, der er undersøgt, tilbydes et ekstraordinært tjek, hvis de:
  • Er undersøgt af pågældende overlæge siden 1. juli 2015
  • Og har fået besked om, at de ikke har brystkræft
  • Og er 50 år eller yngre
  • Eller er over 50 år og ikke er blevet screenet for brystkræft efterfølgende
 • I alt tilbyder hospitalet ny undersøgelse for brystkræft til ca. 3.220 patienter. 
 • Hotline, Viborg: Tlf. 7844 3036.
 • 30/6 kl. 8-18, 1.-2./7: Kl. 8-15.00, 3/7 og følgende hverdage: kl. 8-15.30 
 • Hotline, Randers: Tlf: 7842 0105.
 • 1.-2. juli: kl. 8-15. Mandag-torsdag: 8-15.30 og fredag 8-14

 Yderligere oplysninger: 

 • Hospitalsenhed Midt, Lægefaglig direktør, Michael Braüner Schmidt, tlf. 78441103
 • Hospitalsenhed Midt, Hospitalsdirektør, Lars Dahl Pedersen, tlf. 78441102
 • Hospitalsenhed Midt, Kommunikations- og sekretariatschef, Kristine Stange, tlf. 51836020
 • Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, mobil: 4027 8297
 • Jonas Dahl, hospitalsdirektør, mobil: 2974 4145
 • Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland, tlf 7841 0040 / 2146 9807
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer 
 • Læs om sikkerhedstjekket her