01.06.2017

På regionsrådsmødet den 31. maj blev Psykiatriplan 2017 godkendt.

Den nye psykiatriplan for Region Midtjylland udstikker retningen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år.

Med visionen om 'bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser' fokuserer psykiatriplanen blandt andet på at mindske uligheden i sundhed samt at inddrage patienterne i behandlingen. Derudover fokuserer psykiatriplanen på vigtigheden af, at der er et tæt samarbejde mellem regionen, praksissektoren og kommunerne.

Se Psykiatriplan 2017

Se indstillingen til regionsrådets møde