03.05.2017

Digitaliseret viden – såkaldt "Big Data" – om affald og materialestrømme forvandler plastikaffald til vigtig ressource i Randers Kommune – og resten af Region Midtjylland.

Region Midtjylland kæmper på en række fronter for at forvandle plastikaffald til en god forretning for samfundet, og det er der et stort potentiale i. Det viser de foreløbige resultater fra projektet "Big Data om Materialestrømme i Randers", der netop er blevet præsenteret ved en konference afholdt af Randers Kommune, der har stået for den overordnede projektledelse.

Projektet har gennem 2016 indsamlet information om restprodukter fra virksomheder og institutioner i kommunen og oprettet en testudgave af en online "børs", hvor affaldsressourcerne bliver gjort tilgængelige for interesserede virksomheder og institutioner.

Kombineret med data om affaldsmængder og specifikke informationer om de enkelte indholdsstoffer i affaldet, skaber det mulighed for at udvikle solide forretningsmodeller. Det forklarer direktør i EPEA Aarhus Ingo Walterscheid, der er specialist i genbrug af plastaffald og faglig leder i projektet.

- Projektet viser, at vi allerede med begrænset viden om de enkelte indholdsstoffer i plastikaffald kan skabe en bæredygtig forretning baseret på principperne i den cirkulære økonomi. I takt med, at vi videreudvikler værktøjerne til at genbruge allerede eksisterende data fra virksomhedernes IT-systemer, bliver potentialet gigantisk, siger han.

Kan spare 50 pct. med genbrugspaller
Et af de produkter, som EPEA ser et stort potentiale i at fremme i forbindelse med projektet inkluderer en digitaliseret plast-pantpalle til logistikområdet, som skal udvikles og testes i et samarbejde med transportvirksomheden Thortrans Randers A/S og plastproducenten MV Plast A/S.

Virksomhederne er ført sammen af Randers Kommunes affaldsafdeling tilbage i 2015 med henblik på at udvikle og markedsmodne forretningsmodellen bag den digitale plastpalle.

Pallen fremstilles af blandet plast-affald fra husholdninger, og den repræsenterer ifølge Thortrans Randers en besparelse i forhold til engangspaller på op mod 50 pct. Pallerne stiller samtidigt relativt enkle krav til grundmaterielet, og derfor fremhæver Ingo Walterscheid, at øget viden om materialestrømme vil betyde endnu større anvendelsesmuligheder.

- I takt med, at vi bliver i stand til at følge plastikken allerede inden den bliver til affald, vil vi kunne, opretholde kvaliteten af materialerne og dermed skabe en endnu bedre produkter og forretningsmodeller, siger Ingo Walterscheid.

Skaber vækst og job i Midtjylland
Han fremhæver netop vigtigheden af at balancere "god forretning" med "godt miljø" i arbejdet med bæredygtig cirkulær økonomi, og at det netop i takt med øget digitalisering går op i en højere enhed.

Samme tilgang lyder fra Region Midtjylland, der har en politisk vedtaget ambition om at kunne genbruge 70 pct. af alt fast affald produceret i regionen. Herunder ikke mindst plast-affald.

- Det er helt afgørende, at vi som samfund bliver bedre til at genbruge og genanvende knappe ressourcer og til at tænke cirkulært. Det samarbejde vi har med kommuner og virksomheder i "Big Data om Materialestrømme" viser, at den indsats også har positiv effekt på erhvervsudviklingen i regionen, siger erhvervsudvikler i Region Midtjylland, Christoffer Buch-Larsen.

Illustration
Vedhæftede illustration kan frit anvendes i forbindelse med omtale af "Big Data om Materialestrømme".

Illustrationen viser den cirkel plastikken i projektet følger på vejen fra produkt til affald og videre til igen at blive en ressource til brug for nye produkter.

 

Fakta

  • Big Data om Materialestrømme er et 1-årigt forsøgsprojekt, der i Randers har fokuseret på genanvendelse af plastaffald.
  • Projektet er støttet af Region Midtjylland og Randers Kommune, og er netop afsluttet. Metoder og værktøjer fra projektet videreudvikles nu af projektdeltagerne.
  • Partnerskabet i projektet består af Randers Kommune, EPEA Aarhus, Lifestyle & Design Cluster samt IT-Relation
  • Baggrunden er at bruge Big Data til at kortlægge og definere materialestrømme for derved eksempelvis at effektivisere og udnytte materialestrømmene bedre, øge genanvendelsen af knappe ressourcer og minimere affald.
  • Formålet er at understøtte kommunerne i den grønne omstilling, og samtidigt skabe nye, innovative, grønne vækstmuligheder for private virksomheder.

Flere oplysninger

  • Ingo Walterscheid, Direktør EPEA Aarhus ApS, tlf. 3021 4773
  • Christoffer Buch-Larsen, Erhvervsudvikler i Region Midtjylland, tlf. 2490 0077
  • Jonas Junge Andersen, Udviklingskonsulent, Erhverv & Udvikling i Randers Kommune, tlf. 2383 9046
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer